Biểu mẫu thông tư 01 2020 BTTTT

Biểu mẫu Thông tư 01 về lĩnh vực xuất bản

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật xuất bản Nghị định hướng dẫn Luật Xuất bản. Theo đó Thông tư này sẽ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử. Ban hành kèm theo Thông tư là 53 biểu mẫu dùng trong lĩnh vực xuất bản. Sau đây là file word trọn bộ biểu mẫu Thông tư 01 2020 BTTTT.

Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Cụ thể, Thông tư này ban hành kèm theo 53 mẫu, biểu mẫu áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản, bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản; Chứng chỉ hành nghề biên tập; Tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam;…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định có 04 phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đó là: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở; Nộp hồ sơ qua mạng Internet phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; Nộp qua E-mail phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp.

Trong đó, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép; 02 bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi…

Phụ lục thông tư 01 2020 BTTTT

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 02

Đề án thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 03

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 04

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu số 05

Đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu số 06

Sơ yếu lý lịch

Mẫu số 07

Giấy đăng ký xuất bản

Mẫu số 08

Chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu số 09

Giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Mẫu số 10

Phiếu duyệt bản thảo

Mẫu số 11

Quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm

Mẫu số 12

Tờ khai Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Mẫu số 13

Quyết định phát hành xuất bản phẩm

Mẫu số 14

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu số 15

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Mẫu số 16

Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản

Mẫu số 17

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

Mẫu số 18

Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

Mẫu số 19

Giấy phép hoạt động in

Mẫu số 20

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẫu số 21

Giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẫu số 22

Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in

Mẫu số 23

Đơn đề nghị Cấp/cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 24

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

Mẫu số 25

Danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu

Mẫu số 26

Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Mẫu số 27

Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẫu số 28

Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu số 29

Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Mẫu số 30

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mẫu số 31

Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Mẫu số 32

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mẫu số 33

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

Mẫu số 34

Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ

Mẫu số 35

Giấy phép Tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

Mẫu số 36

Đơn đề nghị đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu số 37

Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Mẫu số 38

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu số 39

Biên bản thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu

Mẫu số 40

Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh

Mẫu số 41

Đơn đề nghị cấp/cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mẫu số 42

Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mẫu số 43

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mẫu số 44

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (Kèm theo phụ lục)

Mẫu số 45

Đơn đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Mẫu số 46

Đề án hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Mẫu số 47

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử

Mẫu số 48

Báo cáo hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm

Mẫu số 49

Báo cáo hoạt động xuất bản năm

Mẫu số 50

Báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm

Mẫu số 51

Báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm năm….

Mẫu số 52

Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện

Mẫu số 53

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (kèm theo mẫu phụ lục báo cáo)

Nội dung chi tiết từng biểu mẫu Thông tư 01 2020 BTTTT mời các bạn xem trong file Tải vê.

Đánh giá bài viết
1 3.770
0 Bình luận
Sắp xếp theo