Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp, cấp lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/ Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

Họ và tên:.....................................

Số định danh cá nhân hoặc số giấy chứng minh nhân dân:.............................................

Chỗ ở hiện nay:.........................

Điện thoại: ...............Email ( nếu có):

Đơn vị công tác:............................

Số chứng chỉ đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại):………….cấp ngày……………........

Lý do đề nghị cấp lại (bị mất, hư hỏng hoặc bị thu hồi):.........................

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề biên tập cho tôi.

Kèm theo đơn này 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

STT

Thành phần

Bản sao có chứng thực

Bản sao

(xuất trình kèm bản chính để đối chiếu)

1

Bản chính Sơ yếu lý lịch (đối với trường hợp cấp mới)

2

02 ảnh (cỡ 03 x 04 cm)

3

Giấy Chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ biên tập (đối với trường hợp cấp mới)

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận

……, ngày……tháng……năm..…

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 137
0 Bình luận
Sắp xếp theo