Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế năm 2024

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là gì? Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để hiểu rõ hơn nhé.

1. Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là gì?

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép, tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã phát hành trong kỳ gửi báo cáo đến cơ quan thuế. Nội dung bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gồm khoảng thời gian kì hóa đơn, thông tin người nộp thuế (họ tên, mã số thuế), chi tiết thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành (ngày phát hành, người mua, mã khách hàng, số lượng hàng hóa, tổng giá trị hàng hóa chưa thuế, thuế suất GTGT, trạng thái...)

Đối tượng phải lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử là các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán; doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, bán hàng hóa là nước sạch, điện nếu có mã khách hàng /mã số thuế khách hàng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, theo Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022, bổ sung thêm các đối tượng phải lập và gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gồm:

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử vé điện tử.

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử cho người nước ngoài.

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử cho người không có mã số thuế.

• Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế mới nhất là mẫu 01/TH-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Mẫu 01/TH-HĐĐT

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN THUẾ

[01] Kỳ dữ liệu: Tháng..... năm..... hoặc quý..... năm.....

[02] Lần đầu [  ]        [03] Bổ sung lần thứ [  ]       [04] Sửa đổi lần thứ [  ]

[05] Tên người nộp thuế:.....................................................................................

[06] Mã số thuế:

Số:...........................................

STTKý hiệu, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơnSố hóa đơnNgày tháng năm lập hóa đơnTên người muaMã số thuế người mua/mã khách hàngMặt hàngSố lượng hàng hóaTổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chưa có thuế GTGTThuế suất thuế GTGTTổng số thuế GTGTTổng tiền thanh toánTrạng tháiThông tin hóa đơn liên quanGhi chú
123456789101112131415
X1Nguyễn AMới
W1Nguyễn BMới
Z1Nguyễn CSửa thông tin trên bảng kê...
A1Nguyễn D
...

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

........, ngày... tháng... năm...

NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số của người nộp thuế)

Ghi chú:

- Trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 14 Điều 10 Nghị định thì bỏ trống các chỉ tiêu không có trên hóa đơn.

- [03] Bổ sung Mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn trường hợp dữ liệu tổng hợp thiếu cần bổ sung.

- [04] Sửa đổi lần thứ [  ] trường hợp mẫu bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi có sai sót.

- Chỉ tiêu (06): người bán điền mã số thuế đối với người mua là tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, trường hợp là cá nhân tiêu dùng cuối cùng không có mã số thuế thì để trống; mã khách hàng đối với trường hợp bán điện, nước cho khách hàng không có mã số thuế.

3. Mức phạt chậm nộp bảng tổng hợp hoá đơn điện tử năm 2024

Vào cuối kỳ hoặc cuối quý, kế toán cần lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi báo cáo đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Đây là việc làm bắt buộc để cơ quan quản lý nắm bắt được tình hình hoạt động, nộp thuế của doanh nghiệp đơn giản, hiệu quả hơn. Do đó, nếu chậm nộp bảng tổng hợp hóa đơn điện tử, căn cứ Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ bị phạt với các mức phạt như sau:

- Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn

+ Quá hạn 01 – 05 ngày làm việc: Mức phạt 02 – 05 triệu đồng.

+ Quá hạn 06 – 10 ngày làm việc: Mức phạt 05 – 08 triệu đồng.

+ Quá hạn 11 ngày làm việc trở lên: Mức phạt 10 – 20 triệu đồng.

- Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ: Mức phạt 05 – 08 triệu đồng.

- Không chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan thuế: Mức phạt 10 – 20 triệu đồng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo