Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự

Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự là gì? Mẫu thẻ lãnh sự danh dự gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự là gì?

Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự là mẫu thẻ được lập ra để ghi chép về thông tin lãnh sự danh dự. Mẫu nêu rõ thông tin của thẻ lãnh sự... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự

Mẫu số 02/BM-LSDD

(Kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Mặt trước

BỘ NGOẠI GIAO

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE S.R. OF VIET NAM

THẺ LÃNH SỰ DANH DỰ

HONORARY CONSUL CARD

Số - No.: LS

Đề nghị các cơ quan hữu quan dành cho người mang thẻ này mọi sự giúp đỡ cần thiết.

All the authorities concerned are kindly requested to afford the card bearer assistance and protection in case of need.

Mặt sau

Ông/Bà-Mr/Ms:………………………………………………

Ảnh

2 cm x 3 cm

Quốc tịch-Nationality:……………………..…………………

Chức danh: Lãnh sự danh dự Việt Nam tại…………………...

Title: Honorary Consul of Viet Nam in…………………….....

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Date of issue: ………………………………………..

CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ

Director General of the Consular Department

Có giá trị đến
Date of expiry
…………

Ghi chú:

- Thẻ Lãnh sự danh dự hình chữ nhật nằm ngang (10 cm x 7 cm), có viền đỏ.

- Mặt trước:

+ Chính giữa có quốc huy in chìm màu vàng.

+ Cỡ chữ hài hòa với kích thước Thẻ.

+ Dòng chữ “THẺ LÃNH SỰ DANH DỰ
HONORARY CONSUL CARD” màu đỏ và có cỡ chữ to hơn so với cỡ chữ của các nội dung còn lại trên mặt trước của Thẻ.

- Mặt sau:

+ Nền thẻ có vân in chìm màu đỏ.

+ Chính giữa có quốc huy in chìm màu đỏ.

+ Cỡ chữ hài hòa với kích thước Thẻ.

Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự

Mẫu số 02/BM-LSDD: Thẻ lãnh sự danh dự

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo