Đáp án Tìm hiểu pháp luật về ATGT, phòng chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá Kỳ Anh 2023

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về ATGT; phòng, chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá 2023 Kỳ Anh

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về ATGT; phòng, chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá” 2023 Kỳ Anh - Hà Tĩnh đã được phát động rộng rãi đến toàn bộ học sinh THCS, THPT trên địa bàn giúp các em nâng cao kiến thức về an toàn giao thông và hiểu biết pháp luật. Sau đây là chi tiết thể lệ dự thi và gợi ý đáp án Tìm hiểu pháp luật về ATGT huyện Kỳ Anh 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Để tham gia dự thi các bạn truy cập http://timhieuphapluat.kyanh.hatinh.gov.vn/ để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi.

1. Đáp án Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh 2023

Câu hỏi số 1

Theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, hành vi nào sau đây là sử dụng thuốc lá?

A. Hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc láCuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

B. Hút, nhai, ngửi, mua sản phẩm thuốc lá

C. Hút, nhai, hít, ngậm, buôn bán sản phẩm thuốc lá

D. Hút, ngửi, hít, ngậm, tặng cho sản phẩm thuốc lá

Câu hỏi số 2

Theo quy định của Nghị định 80/2017/NĐ-CP, bạo lực học đường bao gồm các hành vi nào sau đây?

A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.

B. Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.

C. Cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập.

D. Cả 3 đáp án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 3

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải tuân thủ quy tắc chung nào sau đây?

A. Phải đi bên phải theo chiều đi của mình.

B. Phải đi đúng làn đường, phần đường quy định.

C. Phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

D. Tất cả các quy tắc trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 4

Người điều khiển xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi nào sau đây?

A. Đi xe dàn hàng ngang; Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.

B. Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh.

C. Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

D. Tất cả các hành vi trênCuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 5

Theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

A. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

B. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.

C. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

D. Cả 3 đáp án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 6

Theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, địa điểm nào sau đây cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên?

A. Nơi làm việc.

B. Cơ sở giáo dục, trừ trường cao đẳng, đại học, học viện.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

C. Địa điểm công cộng.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu hỏi số 7

Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

A. Cảnh cáo

B. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

C. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Câu hỏi số 8

Theo quy định của Thông tu 38/2019/TT-BLĐTBXH, nội dung nào sau đây là biện pháp xử lý khi xảy ra bạo lực học đường?

A. Có biện pháp cô lập, khống chế kịp thời các đối tượng gây ra bạo lực học đường, không để đối tượng tiếp tục gây các hậu quả không mong muốn.

B. Liên lạc, báo cáo ngay với cấp thẩm quyền để xử lý vụ việc theo quy định. Trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì thông báo kịp thời với chính quyền hoặc cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

C. Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của nạn nhân. Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế đối với nạn nhân. Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ thiết thực bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian tiếp theo. Thông báo kịp thời với gia đình nạn nhân để phối hợp xử lý.

D. Cả 3 đáp án trênCuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 9

Khi phát hiện hành vi bạo lực học đường, học sinh cần phải làm gì?

A. Thông báo cho thầy cô, nhà trường về việc bạo lực học đường.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

B. Im lặng, không nói với bất cứ ai vì không liên quan đến mình.

C. Cổ vũ người có hành vi bạo lực học đường tiếp tục thực hiện.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu hỏi số 10

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), nội dung nào sau đây là đúng?

A. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ Luật này có quy định khác.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

B. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

C. Người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu hỏi số 11

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự có hành vi không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng

Câu hỏi số 12

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự có hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

D. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng

Câu hỏi số 13

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự có hành vi chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

C. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng

Câu hỏi số 14

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự có hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

D. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng

Câu hỏi số 15

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) thực hiện hành vi nào sau đây thì bị xử phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng?

A. Không đi bên phải theo chiều đi của mình, đi không đúng phần đường quy định

B. Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường.

C. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thỏ.

D. Cả 3 đáp  án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 16

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) có hành vi đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác vật cồng kềnh; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Câu hỏi số 17

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) thực hiện hành vi nào sau đây thì bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng?

A. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông

B. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn hoặc gây cản trở đối với xe cơ giới xin vượt, gây cản trở xe ưu tiên.

C. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

D. Cả 3 đáp án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 18

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) thực hiện hành vi nào sau đây thì bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng?

A. Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường

B. Đi vào khu vực cấm; đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều.

C. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

D. Cả 3 đáp án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

Câu hỏi số 19

Người đi bộ thực hiện hành vi nào sau đây thì bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng?

A. Không đi đúng phần đường quy định

B. Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông.

C. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

D. Cả 3 đáp án trên.Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT Kỳ Anh

2. Thể lệ Tìm hiểu pháp luật về ATGT; phòng, chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá 2023 Kỳ Anh

I. GIỚI THIỆU CUỘC THI

1. Tên cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá”

2. Đối tượng dự thi:Tất cả học sinh các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi:- Kiến thức pháp luật về an toàn giao thông:

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống báo lực học đường:

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá:

III. CÁCH THỨC THI

Bước 1: Đăng ký dự thi

Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường và tác hại thuốc lá” trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên thí sinh;

(2) Ngày, tháng, năm sinh;

(3) Nơi thường trú;

(4) Lớp;

(5) Trường;

(6) Số điện thoại liên lạc (nếu có).

Bước 2: Làm bài thi

Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 19 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi). Đối với 19 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi và bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi.

Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài thi có số điểm cao nhất của mỗi thí sinh).

IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI

Người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia cuộc thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Thể lệ này.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải.

- 03 giải nhì: 1.000.000 đồng/giải.

- 05 giải ba: 500.000 đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải.

2. Giải tập thể: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ xét đề nghị UBND huyện khen thưởng đối với các tập thể có số lượng thí sinh có tỷ lệ tham gia thi đông và có nhiều cá nhân đạt giải cuộc thi.

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

Điện thoại: 0912197679 - Đ/c Phan Hồng Vị, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin (Thời gian liên hệ: sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần).

2. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

- Đ/c Lê Đình Nhất, Trưởng Phòng Tư pháp, UBND huyện Kỳ Anh.

- Điện thoại liên hệ: 0979.972.260.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 555
0 Bình luận
Sắp xếp theo