Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công tỉnh Nghệ An

Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công năm 2022 tỉnh Nghệ An. Chiều 17/8, UBND tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình thi, HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công' năm 2022 tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đây là đáp án chính chức do BTC cuộc thi công bố, tham khảo chi tiết tất cả các câu hỏi và đáp án tại bài viết:

- Lưu ý: Câu hỏi và đáp án mỗi tuần thi của mỗi thí sinh có thể thay đổi, nếu thứ tự câu hỏi của bạn không trùng với nội dung HoaTieu.vn đưa ra dưới đây, hãy tham khảo đáp án tại Bộ câu hỏi và đáp án theo đường link trên.

- Cuộc thi sẽ diễn ra trong thời gian 04 tuần (từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 19/9/2022), bắt đầu từ 8h00 ngày 22/8/2022 (thứ hai) và kết thúc lúc 8h00 ngày 19/9/2022.

- Thí sinh đăng ký dự thi truy cập địa chỉ: http://thitructuyen.nghean.gov.vn/

Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công
Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công

- Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/8/2022 và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 19/9/2022.

  • Tuần 1: từ ngày 08h00 ngày 22/8/2022 đến 08h00’ ngày 29/8/2022;
  • Tuần 2: từ ngày 08h00 ngày 29/8/2022 đến 08h00’ ngày 05/9/2022;
  • Tuần 3: từ ngày 08h00 ngày 05/9/2022 đến 08h00’ ngày 12/9/2022;
  • Tuần 4: từ ngày 08h00 ngày 12/9/2022 đến 08h00’ ngày 19/9/2022;

1. Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công Tuần 4

1. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023-2025 là nội dung nào sau đây?

A. 80% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
B. 90% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
C. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử với số định danh cá nhân là một thông tin bắt buộc phục vụ cho kết nối, chia sẻ, tái sử dụng; 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính không được thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Xúc phạm danh dự của cơ quan có thẩm quyền; dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
B. Nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, không công bằng, không trung thực, không đúng pháp luật, không đúng thực tế với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
C. Cả hai hành vi trên.

3. Theo quy định hiện hành, trường hợp nào sau đây không được quyền yêu cầu thực hiện thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc?

A. Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
B. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết.
C. Người cộng sự của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

4. Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An quy định những cơ quan nào có trách nhiệm phát hiện đề xuất rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh?

A. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
B. UBND cấp huyện, cấp xã.
C. Cả 2 phương án trên.

5. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định những đối tượng nào sau đây được miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

A. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính.
B. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
C. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

6. Theo quy định hiện hành, trường hợp nào sau đây được thực hiện thủ tục hành chính cấp lại Giấy phép lái xe (không phải sát hạch)?

A. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
B. Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý .
C. Cả 2 trường hợp trên.

7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định trường hợp danh mục tài liệu trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính còn thiếu so với danh mục tài liệu được công bố công khai hoặc tài liệu chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì người tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung như thế nào?

A. Một lần đầy đủ, chính xác.
B. Hai lần.
C. Ba lần.

8. Luật Hộ tịch năm 2014 quy định những trường hợp nào sau đây được miễn lệ phí khi đăng ký hộ tịch?

A. Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
B. Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
C. Cả hai trường hợp trên.

9. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn bao nhiêu ngày cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân?

A. Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn giải quyết hồ sơ.
B. Trong thời hạn chậm nhất 02 ngày trước ngày hết hạn giải quyết hồ sơ.
C. Trong thời hạn chậm nhất 03 ngày trước ngày hết hạn giải quyết hồ sơ.

10. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định thời hạn chứng thực chữ ký của người dịch như thế nào?

A. Được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
B. Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
C. Theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

11. Mục tiêu tổng quát được nêu tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là nội dung nào sau đây?

A. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
B. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận một cửa các cấp.
C. Đổi mới quy trình, cách thức giải quyết công việc hành chính trong các cơ quan nhà nước; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

12. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng như thế nào?

A. Không có giá trị sử dụng thay bản chính.
B. Chỉ có giá trị sử dụng thay bản chính kèm theo xác nhận của cơ quan cấp bản sao từ sổ gốc.
C. Có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

13. Địa chỉ truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An là địa chỉ nào?

A. https://dichvucong.nghean.gov.vn
B. https://nghean.dichvucong.gov.vn
C. https://nghean.net

14. Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ thì phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua các hình thức nào?

A. Văn bản; phiếu ý kiến; điện thoại
B. Thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử của cơ quan tiếp nhận, Cổng Thông tin điện tử các bộ, ngành, địa phương hoặc Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.
C. Cả 2 phương án trên.

15. Luật Xây dựng năm 2014 quy định đối với trường hợp nào sau đây khi xin cấp giấy phép xây dựng hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ ?

A. Có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.
B. Dưới 04 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2.
C. Dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 300 m2.

2. Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công Tuần 3

1. Theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của ai?

A. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

C. Bí thư Tỉnh ủy.

2. Luật hộ tịch năm 2014 quy định thời gian giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như thế nào?

A. 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

B. 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

C. 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

3. Thời gian tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An được quy định như thế nào?

A. Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết). Trường hợp gửi qua Email hoặc Website điện tử thì thực hiện 24/24 giờ.

B. Chỉ tiếp nhận vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.

C. Tiếp nhận vào giờ làm việc hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

4. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An được hợp nhất từ hai hệ thống nào sau đây:

A. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An.

B. Hệ thống quản lý văn bản điều hành và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An

C. Hệ thống thông tin báo cáo và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An

5. Luật Hộ tịch năm 2014 quy định cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký hộ tịch trước đó.

C. Cả 2 phương án trên.

6. Theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch thì trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ như thế nào?

A. Yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó.

B. Không cần kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai.

C. Kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.

7. Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón?

A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

B. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

8. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định trường hợp cần phải xin cấp lại bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm như thế nào?

A. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích không phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm thuộc về tổ chức, cá nhân có văn bản bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng.

B. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có văn bản bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lại các giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.

C. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích không phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm thuộc về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp các giấy tờ cho tổ chức, cá nhân.

9. Thông tư số 244/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các đối tượng nào thuộc trường hợp được miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp?

A. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.

B. Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

C. Cả 2 nhóm đối tượng trên.

10. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng như thế nào?

A. Có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

B. Có giá trị sử dụng khi xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.

C. Không có giá trị sử dụng thay cho bản chính.

11. Cá nhân muốn được cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì nộp hồ sơ yêu cầu tại đâu?

A. Nộp trực tiếp tại Trạm y tế xã, phường.

B. Nộp trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ em được sinh ra.

C. Nộp trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa của huyện, thành phố, thị xã.

12. Luật Đất đai năm 2013 quy định thời hạn của thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

B. Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

C. Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

13. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung thông tin, hồ sơ điện tử được thực hiện như thế nào là đúng?

A. Được lưu lại lịch sử sửa đổi và không làm thay đổi mã hồ sơ thủ tục hành chính.

B. Không được lưu lại lịch sử sửa đổi và không được làm thay đổi mã hồ sơ thủ tục hành chính.

C. Được lưu lại lịch sử sửa đổi và có thể thay đổi mã hồ sơ thủ tục hành chính.

14. Theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi nào?

A. Từ chối thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

B. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

C. Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; trực tiếp giao dịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ không thông qua Bộ phận Một cửa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp tác, thiếu công bằng, không khách quan, không đúng pháp luật trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

15. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định đối tượng thực hiện thủ tục hành chính bị nghiêm cấm thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

B. Đưa hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

C. Cả hai phương án trên.

3. Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công Tuần 2

1. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã được quy định (nếu có) theo các phương thức nào sau đây?

A. Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán phí, lệ phí của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương

B. Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

C. Cả hai phương thức trên.

2. Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu?

A. 15.000 đồng/giấy.

B. 20.000 đồng/giấy.

C. 25.000 đồng/giấy.

3. Theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, “Môi trường điện tử” được hiểu như thế nào?

A. Là môi trường trong đó thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu thập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

B. Là môi trường trong đó thông tin được tạo lập, cung cấp bằng văn bản giấy.

C. Là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.

4. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức nào sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích?

A. Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hoặc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

B. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

C. Cả hai hình thức trên.

5. Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thời gian giải quyết của thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao nhiêu ngày?

A. 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

B. 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

C. 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

6. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực như thế nào?

A. Bảo đảm thực hiện ngay trong ngày.

B. Bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; trừ trường hợp quy định tại các Điều 21, 33 và Điều 37 của Nghị định này.

C. Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu chứng thực.

7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với đối tượng nào sau đây?

A. Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học.

B. Nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng.

C. Các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

8. Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH quy định cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ của cá nhân về giải quyết thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với học sinh, sinh viên?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

9. Theo quy định của pháp luật, Bộ phận Một cửa các cấp có nhiệm vụ nào sau đây?

A. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

B. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các thủ tục hành chính được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

C. Cả 02 nhiệm vụ trên.

10. Theo quy định của pháp luật, đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là gì?

A. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách.

B. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách.

C. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản là việc nghiên cứu, xem xét về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để thực hiện chính sách.

11. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải có trách nhiệm như thế nào?

A. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, đầy đủ của tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan để thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

B. Thanh toán đầy đủ, kịp thời giá cước dịch vụ mà mình có trách nhiệm thanh toán cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

C. Cả 2 phương án trên.

12. Theo Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch thì trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ như thế nào?

A. Yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó.

B. Không cần kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai.

C. Kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.

13. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cá nhân, tổ chức phải nộp phí chứng thực trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi yêu cầu công chứng hợp đồng.

B. Khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

C. Khi yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng.

14. Thời gian giải quyết đối với thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành được quy định như thế nào?

A. 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

B. 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

C. 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

15. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, một trong các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính là nhiệm vụ nào sau đây?

A. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

B. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

C. Loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.

CÂU HỎI DỰ ĐOÁN:
Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?

4. Đáp án thi Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công Tuần 1

1. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2022 các loại giấy tờ nào được từng bước thay thế khi tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để công dân chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID)?

A. Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức.
B. Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng.
C. Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quan điểm chỉ đạo được nêu tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định này là nội dung nào sau đây?

A. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ.
B. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
C. Cả 2 phương án trên.

3. Chỉ số PAPI là chỉ số phản ánh về nội dung gì ?

A. Chỉ số phản ánh hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.
B. Chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.
C. Chỉ số để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, ngành, địa phương.

4. Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, Dữ liệu đặc tả được hiểu như thế nào?

A. Là những thông tin mô tả thành phần hồ sơ.
B. Là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu.
C. Là những thông tin mô tả quy trình giải quyết hồ sơ.

5. Hồ sơ, giấy tờ được lưu trữ điện tử sau khi thủ tục hành chính được giải quyết thành công có giá trị như thế nào so với hồ sơ, giấy tờ bằng giấy?

A. Có giá trị tương đương bản giấy và được tái sử dụng trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.
B. Không có giá trị tương đương bản giấy và được tái sử dụng trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính.
C. Có giá trị hơn và lưu trữ lâu dài hơn so với hồ sơ, giấy tờ bằng giấy.

6. Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử tối thiểu là bao nhiêu?

A. 75%
B. 80%
C. 85%

7. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định tổng thời hạn giải quyết thủ tục trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần là bao nhiêu ngày?

A. 20 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo.
B. 25 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo.
C. 30 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo.

8. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định người yêu cầu chứng thực phải có những trách nhiệm nào sau đây?

A. Chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này.
B. Chịu trách nhiệm về giấy tờ xuất trình.
C. Cung cấp thông tin để chứng minh tính hợp lệ, hợp pháp về giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực.

9. Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, tiện ích được nêu tại Mục tiêu tổng quát của Đề án ban hành kèm theo Quyết định này là nội dung nào sau đây?

A. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
B. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.
C. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng tới làm chủ, phát triển các công nghệ lõi, nền tảng mở phục vụ Chính phủ số

10. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống” là mục tiêu cụ thể được nêu tại văn bản nào sau đây?

A. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.
B. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
C. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước như thế nào?

A. 06 ngày làm việc.
B. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
C. 08 ngày làm việc.

12. Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) toàn quốc do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, năm 2021 tỉnh Nghệ An xếp thứ hạng nào sau đây?

A. 30
B. 18
C. 28

13. Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền được công khai ở đâu?

A. Tại hệ thống một cửa điện tử.
B. Tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.
C. Không được công khai.

14. Theo quy định của pháp luật, việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; công bố thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnhthuộc thẩm quyền của cá nhân nào sau đây?

A. Chủ tịch UBND tỉnh.
B. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
C. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

15. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cá nhân, tổ chức phải nộp phí công chứng trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính nào sau đây?

A. Khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng.
B. Khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính.
C. Khi yêu cầu chứng thực chữ ký trong giấy tờ.

CÂU HỎI DỰ ĐOÁN:
Theo bạn, có bao nhiêu lượt người trả lời đúng hết các câu hỏi trong tuần thi này?

Mời các bạn tham khảo nội dung có liên quan tại chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi mảng Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 7.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo