Đáp án Cuộc thi Công đoàn Cần Thơ Bạn đồng hành của người lao động 2023

Đáp án Cuộc thi Công đoàn Cần Thơ Bạn đồng hành của người lao động 2023. Cuộc thi nhằm tuyên truyền cho mọi người về các hoạt động, vai trò của Công đoàn và công đoàn tỉnh Cần Thơ luôn đồng hành cùng người lao động. Những đoàn viên sẽ được tìm hiểu hơn về những quyền lợi ích của mình trong công đoàn. Bạn đọc tham khảo đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Đáp án Cuộc thi Công đoàn Cần Thơ Bạn đồng hành của người lao động 2023

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

Đáp án chi tiết đang được cập nhật!

Câu 01 Nhiệm vụ của Công hội là “Thứ nhất là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình. Thứ hai, để nghiên cứu với nhau. Thứ ba, là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn. Thứ tư là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân. Thứ năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới". Câu nói này của ai?

A. Đồng chí Trần Phú

B. Đồng chí Nguyễn Ái QuốcĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

D. Đồng chí Tôn Đức Thắng

Câu 02 Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ, lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ XII

B. Đại hội lần thứ XIĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

C. Đại hội lần thứ XIII

D. Đại hội lần thứ XIV

Câu 03 Hiện nay Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ quản lý bao nhiêu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở?

A. 10

B. 11

C. 13

D. 12

Câu 04 Chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 là:

A. Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

B. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

C. Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

D. Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

Câu 05 Chi nhánh Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng tại Cần Thơ (Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn trước đây) được thành lập năm nào?

A. 2003

B. 2004

C. 2005

Câu 06 Phong trào thi đua nào dưới đây do công đoàn phát động?

A. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

B. Lao động giỏi, lao động sáng tạo.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

C. Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau

D. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Câu 07 Năm 2023 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức Chương trình?

A. Tết Sum vầy - Xuân gắn kếtĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

B. Tết sum vầy

C. Xuân gắn kết

D. Chợ Tết Công đoàn

Câu 08 Phổ biến các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đến đoàn viên, người lao động, thông qua phương tiện nào?

A. Email, Facebook

B. Youtube, Tiktok

C. Zalo, website

D. Cả A, B, C đều đúngĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

Câu 09 Theo Luật Công đoàn năm 2012, việc sử dụng và quản lý tài chính Công đoàn phải tuân thủ nguyên tắc gì?

A. Đảm bảo tăng thu và giảm chi

B. Chủ động, đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, minh bạchĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

C. Tích cực, tiết kiệm, đồng bộ, liên kết

D. Đúng thời gian, đúng số tiền, đúng phương pháp

Câu 10 Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 01/3/2022.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

B. Ngày 11/01/2022.

C. Ngày 01/4/2022.

D. Ngày 11/4/2022.

Câu 11 Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Thành phố được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô bao nhiêu theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ?

A. Dưới 500 ha.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

B. Trên 500 ha.

C. Dưới 300 ha.

D. Trên 400 ha.

Câu 12 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về vấn đề gì?

A. Đổi mới nội dung và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

B. Đổi mới hình thức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

C. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

Câu 13 Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn cần tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng như thế nào?

A. Đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực

B. Đổi mới, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực

C. Đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vựcĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

Câu 14 Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, nội dung nào sau đây là bối cảnh yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam?

A. Thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước.

B. Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công

nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của

người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực,

việc thu hút, tập hợp người lao động…

C. Tất cả các nội dung trênĐáp án Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hoà Bình năm 2023

2. Thể lệ Cuộc thi Công đoàn Cần Thơ Bạn đồng hành của người lao động 2023

- Đối tượng dự thi là Đoàn viên công đoàn, đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc thành phố Cần Thơ.

- Nội dung cuộc thi là tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Những hoạt động nổi bật trong Công đoàn Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2018-2023; các chủ trương Nghị quyết của Trung ương và địa phương về hoạt động, tổ chức công đoàn, đoàn viên và Nghị quyết 02-NQ/TW.

- Thời gian dự thi: từ 10/4/2023 đến 24/4/2023

- Hình thức dự thi: Được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các đáp án.

- Đường link dự thi: https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/cong-doan-can-tho-ban-dong-hanh-cua-nguoi-lao-dong-37415

Người dự thi đăng nhập vào cuộc thi bằng tài khoản Facebook, Zalo. Sau khi đăng nhập thì người dự thi điền đơn vị và nơi công tác của mình. Mỗi tài khoản chỉ dự thi được 3 lần.

Cuộc thi được trao giải với người có câu trả chính xác nhất, sớm nhất, nhanh nhất và đoán gần đúng số người dự trả lời đúng tất cả câu hỏi của cuộc thi.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
2 802
0 Bình luận
Sắp xếp theo