Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023. Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm ba sự kiện lớn trong tháng 8 và tháng 9 là kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 78 ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc Khánh nước Việt Nam (2/9). Bạn đọc tham khảo đáp án chi tiết trong bài viết dưới đây.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn. 

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

Đáp án chi tiết đang được cập nhật!

Phần I. TRẮC NGHIỆM:

10 điểm

1. Ngày 20 tháng 8 năm 2023, kỷ niệm lần thứ bao nhiêu Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng?

a. 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

b. 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

c. 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức ThắngĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

2. Bác Tôn tổ chức và lãnh đạo Công hội bí mật Sài Gòn - Chợ Lớn năm nào?

a. 1919

b. 1920Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

c. 1921

d. 1922

3. Công hội bí mật do Bác Tôn tổ chức và lãnh đạo hình thành những cơ sở đầu tiên ở đâu?

a. Cảng Sài Gòn, nhà thương Chợ Quán, Bưu điện Sài Gòn.

b. Xưởng Ba Son, nhà máy đèn Chợ Quán, Xưởng Faci.Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

c. Hãng rượu Bình Tây, hãng nhuộm Chợ Lớn, hãng Kroff

d. Trường Bách Nghệ (Bá Nghệ), nhà thương Chợ Rầy, Sở Kiến trúc cầu đường.

4. Thành phố Hồ Chí Minh có ngôi đình liên quan đến hoạt động của Bác Tôn, đó là ngôi đình nào?

a. Bình Trị Đông

b. Bình Tiên

c. Bình ĐôngĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. Bình Tây

5. Bác Tôn tham gia tổ chức Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng vào năm nào?

a. 1925

b. 1926

c. 1927Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. 1928

6. Nơi nào ở Côn Đảo đã làm nổi bật tính cách của Bác Tôn:

a. Banh 1Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

b. Hầm xay lúa

c. Sở lưới

d. Cầu tàu 914

7. Bác Tôn cùng đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về đến đất liền đúng vào dịp:

a. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945

b. Nam Bộ kháng chiến ngày 23-9-1945Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

c. Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga 07-11-1945

d. Cả ba đều sai

8. Bác Tôn tham gia Xứ ủy Nam Bộ thời gian nào?

a. Tháng 10-1945Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

b. Tháng 11-1945

c. Tháng 12-1945

d. Tháng 1-1946

9. Bác Tôn là đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946 của khu vực:

a. Long Xuyên - Sa Đéc

b. Long An - Mỹ Tho

c. Sài Gòn - Chợ LớnĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. Sài Gòn - Gia Định

10. Bác Tôn được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng vào thời gian nào?

a. Tháng 01-1946

b. Tháng 01-1947

c. Tháng 01-1948Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. Tháng 01-1949

11. Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt vào năm nào?

a. 1949

b. 1950

c. 1951Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. 1952

12. “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân...”. Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu trong sự kiện nào sau đây:

a. Nhân dịp mừng thọ Bác Tôn 80 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao Vàng.

b. Nhân dịp chúc mừng Bác Tôn thọ 70 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao VàngĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

c. Nhân dịp mừng thọ Bác Tôn 65 tuổi và được trao tặng Huân chương Sao Vàng

d. Nhân dịp Bác Tôn được bầu làm Phó Chủ tịch nước

13. Chức vụ Bác Tôn đảm trách lâu nhất trong cuộc đời mình là:

a. Chủ tịch NướcĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

b. Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c. Chủ tịch Quốc hội

d. Chủ tịch Công đoàn

Chức vụ Chủ tịch nước Bác tôn đảm trách từ ngày 22/9/1969 đến khi mất là khoảng 11 năm.

14. Bác Tôn được bầu vào chức danh ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới, trong Đại hội hòa bình thế giới được tổ chức ở đâu?

a. Liên Xô

b. Ba Lan

c. Đức

d. Phần LanĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

15. Bác Tôn là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Lê nin vào thời gian nào?

a. Tháng 12-1955

b. Tháng 8-1958

c. Tháng 7-1960

d. Tháng 11-1967Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

16. “Càng già, chí khí càng dai

Chổng Mỹ, cứu nước ít ai hơn già”.

Hai câu thơ trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào dịp nào?

a. Ngày 20/8/1968, nhân dịp lễ mừng thọ 80 tuổi của Bác TônĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

b. Ngày 20/8/1958, nhân dịp lễ mừng thọ 70 tuổi của Bác Tôn

c. Ngày 20/8/1963, nhân dịp lễ mừng thọ 65 tuổi của Bác Tôn

d. Ngày 20/8/1958, nhân dịp tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Bác Tôn.

17. Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày, tháng, năm nào?

a. 15/9/1969

b. 20/9/1969

c. 23/9/1969Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. 25/9/1969

18. Lễ giỗ Bác Tôn hàng năm được tỉnh An Giang tổ chức theo nghi thức truyền thống vào ngày nào?

a. 10-2 âm lịch

b. 12-2 âm lịch

c. 14-2 âm lịchĐáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. 16-2 âm lịch

19. Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xếp hạng Quốc gia đặc biệt vào ngày, tháng, năm nào?

a. 10-5-2012Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

b. 17-7-2012

c. 20-8-2012

d. 20-8-2013

20. Hiện vật nào ở Khu lưu niệm Mỹ Hòa Hưng gắn liền với sự kiện Bác Tôn vào miền Nam dự lễ mừng chiến thắng ngày 15/5/1975?

a. Chiếc xe Peguet 404

b. Chiếc ca nô

c. Chiếc máy bay Iak40Đáp án cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang 2023

d. Chiếc tàu Giang cảnh

Phần II. TỰ LUẬN:

10 điểm

Thí sinh chọn 1 trong 2 câu sau, bài viết tối thiểu 1.000 từ và tối đa 2.000 từ.

Câu 1. Sự kiện nào trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn làm bạn tâm đắc nhất. Vì sao?

Câu 2. Bạn cảm nhận như thế nào về những phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng? Phẩm chất đó được bạn áp dụng vào cuộc sống hiện nay như thế nào?

2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang

- Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh An Giang.

- Thời gian dự thi nộp bài là từ 5/4/2023 đến 30/6/2023

- Bài dự thi sẽ bao gồm câu trắc nghiệm và tự luận, người dự thi phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại trực tiếp lên trang bìa bài thì. Bài tự luận yêu cầu tối thiểu 1000 từ đến tối đa 2000 từ. Bài thi không được sao chép, copy và chưa được xuất hiện trên các trang báo điện tử.

- Thí sinh dự thi làm bài và gửi về nơi nhận tại địa chỉ: Thư viên tỉnh An Giang, số 16 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Thí sinh tham gia cuộc thi lưu ý nộp bài thi về trước thời gian nêu trên theo dấu bưu điện.

- Giải thưởng sẽ bao gồm giải cá nhân và giải tập thể:

  • Giải cá nhân với 33 giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 24 giải khuyến khích, 1 giải tự luận hay nhất;
  • Giải tập thể bao gồm 4 giải: Cơ quan có số lượng người tham gia nhiều nhất; Cơ quan trường học có nhiều cá nhân đạt giải nhất (giải nhất, giải nhì, giải ba)

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
10 9.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo