Biên chế của ban Tuyên giáo Trung ương do cấp nào quyết định?

Thẩm quyền quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương

Biên chế của ban Tuyên giáo Trung ương do cấp nào quyết định? Đây là nội dung câu hỏi trong cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023 tuần 2. Dưới đây là một số gợi ý của Hoatieu giúp các bạn nắm được cơ quan có thẩm quyền quyết định biên chế của ban tuyên giáo TW.

Biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương do cấp nào quyết định?

  1. Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  2. Ban Tổ chức Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  3. Ban Bí thư quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  4. Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đáp án: D. Bộ chính trị.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Quyết định 88-QĐ/TW 2022 chức năng nhiệm vụ quyền hạn ban Tuyên giáo Trung ương như sau:

3. Về biên chế

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác của Ban.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 8.258
0 Bình luận
Sắp xếp theo