Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hòa bình có tên là?

Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hòa bình có tên là? Chiến lược diễn biến hòa bình đã có từ lâu trong lịch sử nhân loại, xuất phát từ các cuộc chiến tranh, và với mục tiêu chống phá nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Đây cũng được coi là những chiến lược nguy hại đến đất nước ta hiện nay. Vậy tên gọi đầu tiên của chiến lược này là gì?

1. Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Chiến lược diễn biến hòa bình là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc, và các thế lực thủ địch dùng các biện pháp phi vũ trang để chống phá, lật đổ chế độ chính trị các nước xã hội chủ nghĩa. Những biện pháp diễn biến hòa bình là cuộc chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, tác động đến kinh tế,… làm suy yếu, tan rã chính quyền nước khác mà không cần “đánh”.

Chiến lược diễn biến hòa bình được thực hiện từ lâu, bởi những nước đế quốc, thực hiện với đa dạng hình thức, trắng trợn, tinh vi, công khai, lén lút. Những hành động thường dùng mà chúng ta thấy như hành động xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng Cộng sản, tuyên truyền về tư bản, ca tụng tư sản hiện đại; bao vây, cô lập về kinh tế. hành động viện trợ để gây sức ép, thao túng nền kinh tế XHCN chuyển hướng theo TBCN;…

Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hòa bình có tên là?
Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hòa bình có tên là?

2. Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hoà bình có tên gọi gì?

Qua tìm hiểu lịch sử ra đời của Chiến lược diễn biến hòa bình, tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hoà bình có tên là “Chiến lược ngăn chặn”.

Lịch sử ra đời Chiến lược ngăn chặn là trong thời kỳ chiến tranh lạnh trong bối cảnh quốc tế có sự biến động phức tạp. Chiến lược này đã và đang được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động điều chỉnh, bổ sung trở thành một chiến lược tổng hợp với những biện pháp phi vũ trang để chống phá chế độ nhà nước Xã hội chủ nghĩa.

Cùng tình hình đó thì do làn sóng Cộng sản đang lớn mạnh nên đế quốc Mỹ càng ráo riết tìm kiếm biện pháp ngăn chặn những người con Cộng sản như thủ đoạn quân sự, bom nguyên tử. Có thể thấy sự lo sợ xã hội Cộng sản lớn mạnh nên những nước đế quốc đã thực hiện hành vi ngăn chặn từ khi bắt đầu.

3. Những tên gọi khác của Chiến lược diễn biến hòa bình

Cùng khái niệm nhưng Chiến lược diễn biến hòa bình còn có nhiều tên gọi khác như:

  • Chuyển hóa hòa bình;
  • Biển đổi hòa bình;
  • Cạnh tranh hòa bình;
  • Vượt trên hòa bình;
  • Chiến thắng không cần chiến tranh;
  • Cuộc đại chiến thế giới không có khói súng;
  • Cuộc chiến không biên giới;
  • Chiến tranh nhung lụa;
  • Cách mạng màu;

Như vậy có thể thấy với cái tên khác nhau thì Chiến lược diễn biến hòa bình vẫn mang tính chất như vậy. Mặc dù thế giới đang hòa bình nhưng thực chất chiến lược diễn biến hòa bình vẫn đang diễn ra, bằng những thủ đoạn đê hèn. Những nước đế quốc vẫn đang muốn thao túng những nước Xã hội chủ nghĩa để nhằm Tư bản hóa. Bởi vậy những nước ảnh hưởng như nước ta cần có những biện pháp giữ vững nền chính trị và vươn lên về kinh tế lớn mạnh hơn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Tên gọi đầu tiên của Chiến lược diễn biến hòa bình có tên là? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 2.689
0 Bình luận
Sắp xếp theo