Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 2024

Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 2024. Công đoàn đã tổ chức, triển khai cuộc thi tìm hiểu về giá trị tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội dành cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trên cả nước.

1. Khái quát về cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Thời gian dự thi: từ ngày 01/10/2022 đến 17h00 ngày 30/10/2022 tuỳ từng địa phương triển khai.

Hình thức dự thi: Các tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (khuyến khích hình ảnh minh họa kèm theo)

Nội dung dự thi: Tìm hiểu về những giá trị tích cực của tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống và đưa ra những biểu hiện lệch lạc về suy nghĩ, tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và cán bộ.

2. Mẫu 1 bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Đây là mẫu bài tham khảo do Hoa Tiêu tự biên soạn, chia sẻ vì mục đích phi thương mại. Các trang khác lấy bài đề nghị dẫn nguồn Hoatieu.vn.

CUỘC THI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TÌM HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Họ và tên tác giả:

Năm sinh:

Nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÀI DỰ THI

Tôn giáo, tín ngưỡng là niềm tin của con người tồn tại với những quan niệm và hoạt động được hình thành từ lâu trong lịch sử như đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, nghi lễ và các hoạt động lễ hội. Những tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta luôn được nhà nước tạo điều kiện để phát triển. Bởi từ xa xưa thì nước ta đã tồn tại nhiều tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau để hình thành nên đất nước đa tôn giáo và đa tín ngưỡng như hiện nay. Những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam vì chúng tạo nên những bản sắc riêng của người dân Việt.

Tôn giáo, tín ngưỡng là đời sống tinh thần cần có là mỗi con người nên có để có những niềm tin trong cuộc sống và hạnh phúc hơn. Tôn giáo và tín ngưỡng đã tạo nên những nét văn hoá riêng trong mỗi địa phương tại nước ta, tạo nên những truyền thống văn hoá đẹp đẽ giúp mỗi người dân hiểu được lễ nghĩa, sự tôn trọng với những niềm tin của người dân trong một địa phương nhất định.

Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo
Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo

Nước ta có những tôn giáo được người dân tôn thờ như Phật giáo, Thiên chúa, Cao đài, Tin lành, Đạo hồi,... Những tôn giáo này được lưu truyền vào đất nước từ xa xưa và đã truyền dạy cho người dân những tư tưởng tốt đẹp, lành mạnh trong các mối quan hệ xã hội như Phật giáo luôn dạy con người hiểu được nhân quả để biết cách cư xử hành vi đúng mực trong đời sống tránh những hậu quả sau này hay Thiên chúa giáo răn dạy con người không được giết người, không được tham gian. Đó là những tư tưởng đúng đắn mà nhà nước ta hiện nay cũng đang xây dựng. Bên cạnh đó người dân còn có những tín ngưỡng độc đáo của các vùng quê Việt Nam như tín ngưỡng sùng bái tổ tiên, thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Tứ phủ, Tam phủ,... Những tín ngưỡng độc đáo này đã trở thành truyền thống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam và cũng là để răn dạy người dân luôn biết ơn, kính trọng tổ tiên, cha ông từ xưa đã có công xây dựng tổ quốc, răn dạy con người luôn có niềm tin trong cuộc sống và gìn giữ những truyền thống này.

Tuy nhiên cũng có những biểu hiện lệch lạc về suy nghĩ, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và trật tự của xã hội hiện nay. Những kẻ gian trá đã lợi dụng niềm tin của con người để làm những điều xấu và có những hành vi không chuẩn mực đạo đức xã hội. Hoặc những hội tôn giáo được thành lập và phá hoại những truyền thống tốt đẹp từ xa xưa gây ảnh hưởng đến xã hội như hội thánh đức chúa trời, vàng chứ, hà mòn,... đã thực hiện những nghi thức, hành vi, rao giảng giáo lý xuyên tạc đường lối, chủ trương của nhà nước và Đảng ta.

Vậy nên các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước là những người đi đầu giúp người dân tránh xa những biểu hiện tôn giáo, tư tưởng lệch lạc. Cán bộ, công chức cần gương mẫu thực hiện các định hướng của Đảng và chủ động đi đầu phát huy những tín ngưỡng tốt đẹp của người dân địa phương mình để người dân nhận ra những giá trị tốt đẹp mà tôn giáo, tín ngưỡng mang lại.

3. Mẫu 2 bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Từ xa xưa thì con người đã xây dựng một niềm tin to lớn với những nét đặc trưng khác nhau. Con người tin rằng những niềm tin đó sẽ giúp họ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Từ đó dần hình thành nên lịch sử lâu đời của những tín ngưỡng, tôn giáo phát triển như ngày nay.

Tín ngưỡng được hiểu là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Còn tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.

Nước ta là một đất nước có đa dạng tín ngưỡng, tôn giáo phát triển và tồn tại. Với những tôn giáo như Phật giáo, Kito giáo, Tin lành, Công giáo, Hoà hảo, Cao đài,... Tuy có nhiều tôn giáo được hoạt động nhưng theo văn hoá Việt Nam thì phần lớn người dân lại không theo một tôn giáo nào. Bởi nước ta có chính sách đảm bảo quyền tự do, tôn trọng các tín ngưỡng, tôn giáo; công dân có quyền theo hoặc không theo tôn giáo, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Vì thế các tôn giáo tại nước ta luôn được bình đẳng và không ép buộc ai theo một tôn giáo nào. Pháp luật luôn có những quy định tôn trọng những nghi thức, điều lệ, luật lệ của tôn giáo và không can thiệp vào hoạt động của tôn giáo đó nhưng tôn giáo đó phải tuân thủ quy định pháp luật. Ví dụ như hôn nhân phải đăng ký trước pháp luật nhưng người kết hôn có thể tổ chức các nghi lễ kết hôn theo quy định của tôn giáo mà họ tin theo.

Nước ta cũng tồn tại nhiều tín ngưỡng dân gian được con người xây dựng và phát triển, gìn giữ đến ngày nay. Các tín ngưỡng của nước ta như tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng sùng bái tự nhiên, tín ngưỡng thờ người, tín ngưỡng thờ thần, thờ mẫu,... Các tín ngưỡng này được người dân gìn giữ và tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân. Người dân còn tạo ra nhưng bài ca dao, tục ngữ về những tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên như:

“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”

Thờ cúng tổ tiên là một nét văn hoá đẹp đẽ của người dân Việt Nam. Người dân tin rằng thờ cúng tổ tiên của mình chính là một cách báo hiếu, tưởng nhớ đến những người có công sinh thành, nuôi dưỡng nên mình. Trong bàn thờ gia tiên thì cũng được bài trí đẹp đẽ với bát hương, nhang, đèn, ảnh và những hoa quả, bánh kẹo được thờ cúng. Hằng năm vào ngày giỗ của ông bà, cha mẹ, tổ tiên thì những con cháu trong gia đình sum họp làm mâm cơm cúng giỗ và cùng nhau trò chuyện. Điều đó đã tạo nên gia đình Việt Nam luôn có những dịp sum họp gia đình mỗi năm.

Những tôn giáo, tín ngưỡng đem lại cho người dân không ít giá trị to lớn. Tôn giáo, tín ngưỡng là điểm tựa tinh thần to lớn cho mỗi con người, khi có sự chấp chới, lo lắng về một vấn đề nào đó con người thường mong muốn có một nơi đặt niềm tin để tạo ra phép màu. Luôn tin tưởng vào một tôn giáo, tín ngưỡng cũng giúp con người chỗ dựa để phát triển trong cuộc sống. Niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng còn giúp con người tạo nên một hệ đạo đức cho xã hội. Khi Phật giáo răn dạy rằng không được bất hiếu với cha mẹ, như Công giáo cũng dạy rằng ngoại tình là phạm tội. Ngoài ra tôn giáo, tín ngưỡng còn giúp người đặt niềm tin có động lực sáng tạo về mặt thẩm mỹ.

Ngược lại cũng có những tư tưởng hành động lệch lạc về tôn giáo như hoạt động lợi dụng tôn giáo để lấy lòng tin của nhân dân chiếm đoạt tài sản, hay lợi dụng tôn giáo để truyền bá những tư tưởng sai trái, hoạt động phi pháp,.... Những tư tưởng, hành động này sẽ khiến cho người dân mất niềm tin vào tôn giáo, tín ngưỡng, dần dần khiến những nét đẹp bị mai một.

Như vậy tôn giáo, tín ngưỡng là một nét văn hoá, sự tin tưởng không thể thiếu trong đời sống của nhân dân. Giúp nhân dân nhận ra những giá trị đạo đức tốt đẹp. Tuy nhiên để tôn giáo, tín ngưỡng đi theo hướng đúng thì sự định hướng của Đảng và nhà nước nhất là những cán bộ gương mẫu để nhân dân làm theo.

Trên đây là những phân tích của Hoa Tiêu về Bài dự thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 2024. Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Tài liệu sau đây:

Đánh giá bài viết
11 17.277
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo