Từ 1/9/2017, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền

Từ 1/9/2017, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền

Từ 1/9/2017, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền. Mức hỗ trợ cụ thể được quy định trong Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể.

Ngày 1-9, Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thi hành.

HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp thứ năm) đã thông qua nghị quyết về việc cho phép TP.HCM tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn TP.HCM và các chính sách hỗ trợ, thu hút giáo viên mầm non công lập khác.

Từ 1/9/2017, giáo viên mầm non TP.HCM được hỗ trợ tiền

Cụ thể, hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng/năm.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non công lập như sau:

1. Hợp đồng giáo viên với mức lương 3.750.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

2. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng với mức hỗ trợ tối thiểu là 2.000.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm, ngân sách thành phố chi 1.000.000 đồng/người/tháng, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa.

3. Mức hỗ trợ cho giáo viên mầm non do tính chất công việc (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng): 650.000 đồng/người/tháng x 9 tháng/năm.

4. Mức hỗ trợ khuyến khích đối với giáo viên mầm non theo trình độ chuyên môn (không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng):

a) Trình độ thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

b) Trình độ đại học: 900.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

c) Trình độ cao đẳng: 550.000 đồng/người/tháng x 12 tháng/năm.

5. Cho phép tuyển dụng giáo viên mầm non không có hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ dự toán ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế.

7. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Lưu ý mức hỗ trợ này không áp dụng đối với giáo viên hợp đồng.

Đánh giá bài viết
3 11.926
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo