Thử việc có được nghỉ phép năm 2023?

Thử việc có được nghỉ phép năm? Trong thời gian thử việc, người lao động có được hưởng thời gian nghỉ phép năm không?

1. Thời gian nghỉ phép năm của người lao động

Thời gian nghỉ phép năm của người lao động được quy định tại điều 113 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) như sau:

- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này được tính: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

2. Thử việc có được nghỉ phép năm?

Thử việc có được nghỉ phép năm?

Thử việc có được nghỉ phép năm? Thời gian thử việc có được tính phép năm không?

Điều 65 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: Thời gian thử việc được tính để hưởng phép nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

=> Thời gian thử việc sẽ được tính vào quỹ thời gian dùng để tính phép năm nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

Trong thời gian thử việc có được nghỉ phép năm không?

Việc người lao động được hưởng phép năm trong khi thử việc phụ thuộc vào quy định của công ty, pháp luật không quy định cụ thể vấn đề này:

  • Nếu công ty có quy định trong thời gian thử việc, người lao động được nghỉ phép năm => Thử việc được nghỉ phép năm
  • Nếu công ty quy định thời gian làm việc chính thức mới có phép năm => Thử việc không được nghỉ phép năm

3. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm

Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. => Người lao động được thanh toán tiền nghỉ phép năm chưa dùng hết nếu do thôi việc, bị mất việc nên chưa dùng hết số ngày nghỉ.

Còn trường hợp của bạn đang làm việc tại công ty, nếu hết năm mà chưa nghỉ hết phép thì cũng không được thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm còn dư. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động 2019 không cấm thanh toán tiền lương cho người lao động chưa nghỉ hết phép. Do đó, doanh nghiệp vẫn được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết đối với người lao động còn làm việc tại công ty.

Để biết tiền nghỉ phép năm được thanh toán thế nào trong các trường hợp cụ thể, mời các bạn tham khảo bài Thanh toán tiền phép năm.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Thử việc có được nghỉ phép năm? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động - tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo