Sắp tới, nhiều giáo viên cấp 1,2,3 phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Tới đây yêu cầu giáo viên phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4. Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”.

Vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật lao động sửa đổi. Như vậy là khi Luật chính thức được thực thi, người lao động sẽ có nhiều chính sách thay đổi liên quan trực tiếp đến quyền lợi cua người lao động. Ngoài ra người lao động cũng sẽ được nghỉ thêm 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh.

Chương trình nâng chuẩn ngoại ngữ cho giáo viên

Cụ thể, nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí, việc làm và khung năng lực theo quy định,Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” vào ngày 19/11/2019.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên; hướng đến năm 2030 sẽ đảm bảo 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên.

Ngoài ra, Quyết định cũng đề ra các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn đối với cán bộ và công chức.

Đề án này áp dụng đối với cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao và giáo viên, giảng viên ngoại ngữ sẽ không áp dụng theo Đề án này.

Như vậy, theo mục tiêu đề ra tại Đề án thì trong thời gian tới sẽ có một bộ phận lớn giáo viên các cấp (ngoại trừ giáo viên ngoại ngữ) phải tham gia các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 theo quy định.

Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2019 đến hết năm 2030.

Để nắm rõ lộ trình nâng chuẩn ngoại ngữ cho giáo viên, các bạn có thể tham khảo tại Quyết định 1659/QĐ-TTg 2019.

Đánh giá bài viết
1 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo