Quốc hội do ai bầu ra?

Quốc hội do ai bầu ra? Quốc hội là cơ quan như thế nào, có cơ cấu tổ chức ra sao? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé

1. Quốc hội là cơ quan gì?

Theo quy định tại điều 1 Luật Tổ chức quốc hội 2014

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tại sao nói quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

2. Quốc hội do ai bầu ra?

Quốc hội do ai bầu ra? 

Quốc hội do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

=> Quốc hội do nhân dân bầu ra

3. Cơ cấu tổ chức Quốc hội

Cơ cấu tổ chức Quốc hội bao gồm:

 • Lãnh đạo Quốc hội (Chủ tịch và Phó Chủ tịch)
 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ tịch.

Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ. Số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định.

 • Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội

Hội đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác. Ủy ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách và các Ủy viên khác.

 • Đoàn đại biểu Quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

 • Tổng thư ký Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

4. Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các Đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 • Chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
 • Lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 • Chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức.
 • Triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi cần thiết.
 • Giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.
 • Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.
 • Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện công tác đối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc hội trong quan hệ đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt động của đoàn Quốc hội Việt Nam trong các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Quốc hội do ai bầu ra và cơ cấu tổ chức của cơ quan này. Việc nắm rõ cơ cấu cũng như nguyên tắc hoạt động của Quốc hội cũng là một phương thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Bởi Quốc hội là cơ quan đại biểu của nhân dân, đại diện cho ý chí của nhân dân. Nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội là bầu ra người đại diện cho tiếng nói của mình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo