Phụ lục Thông tư 09 2021 BKHĐT

Biểu mẫu Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT

Mới đây Bộ kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư và đầu tư có sử dụng đất. Ban hành kèm theo Thông tư là các biểu mẫu hồ sơ mời thầu đối với các dự án PPP.

Theo đó, hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau: Có bản gốc hồ sơ dự sơ tuyển; Có đơn dự sơ tuyển được đại diện hợp pháp của nhà đầu tư ký tên, đóng dấu;

Phụ lục Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT

1. Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP

2. Mẫu hồ sơ mời đàm phán đối với dự án ppp áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 38 của luật PPP

3. Mẫu hồ sơ mời thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển

4. Mẫu hồ sơ mời thầu đối với dự án PPP không áp dụng sơ tuyển và dự án PPP áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 điều 38 của luật PPP

5. Mẫu hồ sơ mời thầu đối với dự án PPP áp dụng hình thức đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 38 của luật PPP

6. Mẫu thông báo mời quan tâm; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

7. Mẫu hồ sơ mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất

8. Hướng dẫn xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

9. Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư

Chi tiết biểu mẫu mời các bạn sử dụng file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 332
0 Bình luận
Sắp xếp theo