Học sinh lớp 6 học nhiều môn mới từ năm học 2021-2022

Nhiều môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6

Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học cho năm học 2021-2022.

Theo đó, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 6 theo hướng mở và xuất hiện một số môn mới.

- Môn Lịch sử và Địa lý: Chương trình môn Lịch sử và Địa lý bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lý, mỗi phân môn được thiết kế theo nội dung riêng. Trong đó có nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau.

Đặc biệt, nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp với nội dung Địa lý và nội dung Địa lý tích hợp trong những phần phù hợp với nội dung Lịch sử.

Các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ gồm nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lý theo tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

- Môn Khoa học tự nhiên: Môn này bao gồm các chủ đề về chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, trái đất và bầu trời.

- Nội dung giáo dục của địa phương: Bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương đó.

- Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Bao gồm các nội dung hoạt động trong và ngoài nhà trường với các hình thức chủ yếu như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề trong các môn học nêu trên phù hợp với năng lực của giáo viên.

Công văn này ban hành ngày 23/6/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo