Mức tiền thưởng trong Công an

Mức tiền thưởng trong Công an. Công tác thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân được quy định thế nào?

1. Mức tiền thưởng trong Công an

Khi đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, giấy khen, bằng khen, các cá nhân, tập thể trong Công an Nhân dân được hưởng mức tiền thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

1.1 Mức thưởng danh hiệu thi đua trong Công an Nhân dân

Danh hiệuHệ sốMức thưởng
Đối với cá nhân
Chiến sĩ thi đua toàn quốc4,56,705,000
Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân34,470,000
Chiến sĩ thi đua cơ sở11,490,000
Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến0,3447,000
Đối với tập thể

Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng

1,52,235,000
Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến0,81,192,000
Cờ thi đua của Chính phủ1217,880,000
Cờ thi đua của Bộ Công an811,920,000

1.2 Mức thưởng bằng khen, giấy khen trong Công an Nhân dân

Mức tiền thưởng trong Công an

Danh hiệuHệ sốMức thưởng
Đối với cá nhân
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ3,5

5,215,000

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an11,490,000

Giấy khen của thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh, giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên

0,3447,000
Đối với tập thể

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

710,430,000
Bằng khen  của Bộ trưởng Bộ Công an22,980,000
Giấy khen của thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh, giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên0,6

894,000

2. Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an Nhân dân

2.1 Quy định về việc xét tặng danh hiệu thi đua

Theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư 12/TT-BCA như sau:

- Chỉ xét tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có tham gia thi đua và có thành tích khi tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hằng năm.

- Không xét tặng danh hiệu thi đua đối với các trường hợp sau:

 • Tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua;
 • Đơn vị mới thành lập tính đến thời điểm tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” chưa đủ 10 tháng hoạt động;
 • Cá nhân công tác liên tục chưa đủ 10 tháng trong năm, trừ trường hợp đặc thù quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư này.

- Khi tính số lượng tập thể, cá nhân để xét tặng danh hiệu thi đua theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Thông tư này, trường hợp là số thập phân thì làm tròn như sau:

 • Nếu chữ số thứ nhất thuộc phần thập phân từ 5 trở lên thì cộng thêm 1 vào phần nguyên. Ví dụ: 50% của 5 là 2,5 thì làm tròn thành 3;
 • Nếu chữ số thứ nhất thuộc phần thập phân nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên phần nguyên. Ví dụ: 40% của 3 là 1,2 thì làm tròn thành 1.

Trong đó Khoản 1 Điều 13 Thông tư này quy định những cá nhân sau được xét danh hiệu thi đua dù chưa được 10 tháng công tác liên tục trong năm:

a) Cá nhân nghỉ chế độ thai sản theo quy định;

b) Cá nhân bị thương khi làm nhiệm vụ phải nghỉ việc để điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên;

c) Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu thi đua. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến”.

2.2 Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua

Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua với các danh hiệu:

 • Chiến sĩ tiên tiến hoặc Lao động tiên tiến
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở
 • Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân
 • Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 • Đơn vị tiên tiến hoặc Tập thể lao động tiên tiến
 • Đơn vị quyết thắng hoặc Tập thể lao động xuất sắc
 • Cờ thi đua của Bộ Công an
 • Cờ thi đua của Chính phủ

Những tiêu chuẩn này được quy định tại Thông tư 12/TT-BCA, mời các bạn đọc Thông tư 12/TT-BCA để biết thêm các tiêu chuẩn này.

Hoa Tiêu vừa gửi đến bạn đọc các quy định về Mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen trong Công an Nhân dân và các quy định về thi đua, khen thưởng trong Công an.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo