Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào? Khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng vì một lý do nào đó công dân sẽ được xuất ngũ trước thời hạn. Vậy hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Căn cứ vào điều 41 và 43 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về những trường hợp được xuất ngũ trước thời hạn:

Điều 43. Điều kiện xuất ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.

Vậy Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp:

 • Không đáp ứng đủ yêu cầu về sức khoẻ theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 • Là lao động chính trong gia đình và nhân thân không còn khả năng lao động hoặc chưa có khả năng lao động, uỷ ban xã xác nhận
 • Trong gia đình có người bị thiệt hại nặng về người và tài sản do thiên tại và dịch bệnh nguy hiểm được xã xác nhận.
 • Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 • Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
 • Một anh hoặc một em của liệt sĩ;
 • Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên
 • Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Như vậy khi hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc một trong những trường hợp này thì sẽ được xuất ngũ trước thời hạn.

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào?
Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào?

2. Hồ sơ xin xuất ngũ trước thời hạn?

Theo quy định tại điều 5 Thông tư 279/2017/TT-BQP quy định về những giấy tờ cần thiết để xin xuất ngũ trước thời hạn là:

2. Trường hợp xuất ngũ trước thời hạn, hồ sơ gồm:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ từ đủ 01 tháng trở lên, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, thì hồ sơ xuất ngũ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này (quyết định xuất ngũ ghi rõ lý do xuất ngũ) và kèm theo một trong các văn bản sau:

- Biên bản giám định sức khỏe của Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc biên bản giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại Điểm b, c Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

- Văn bản của cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 01 tháng, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về địa phương cấp huyện nơi giao quân theo quy định.

Như vậy hồ sơ cơ bản cần có để xuất ngũ là:

 • Lý lịch nghĩa vụ quân sự;
 • Phiếu khám sức khoẻ quân sự;
 • Phiếu quân nhân;
 • Nhận xét quá trình công tác;
 • Quyết định xuất ngũ: 05 bản (đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; cơ quan tài chính đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về 01 bản; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 02 bản, trong đó 01 bản dùng để nộp cho cơ sở dạy nghề nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đến học nghề).
 • Và giấy tờ liên quan đến trường hợp được xuất ngũ trước thời hạn như giấy giám định sức khoẻ nếu không đủ sức khoẻ; giấy chứng nhân của uỷ ban xã, huyện nếu trường hợp được xã, huyện xác nhận; giấy không đủ tiêu chuẩn chính trị.

Riêng trường hợp vào ngũ chưa đủ 1 tháng mà không đủ điều kiện sẽ được trao trả về địa phương và kèm văn bản nêu rõ lý do không đủ điều kiện.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn trong những trường hợp nào? Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo