Theo em học sinh có trách nhiệm gì trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị?

Theo em học sinh có trách nhiệm gì trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị? Để xây dựng được một đất nước vững mạnh thì cần xây dựng được hệ thống chính trị chặt chẽ. Vậy với vai trò là một học sinh thì em có trách nhiệm gì trong việc xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị. Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Hệ thống chính trị của nước ta

Hệ thống chính trị của nước ta bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp khác được thành lập, hoạt động trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thực hiện và bảo đảm đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.

Theo em học sinh có trách nhiệm gì trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị?

Với hệ thống chính trị này có thể thấy mọi tổ chức đều có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, trong đó đều được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Đối với thanh niên Việt Nam để cống hiến cho đất nước thì cần hoàn thành và phấn đấu trong Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Theo em học sinh có trách nhiệm gì trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị?

Từ hệ thống chính trị nêu trên có thể thấy, là một học sinh thì em đóng vai trò quan trọng để xây đựng nên một Đoàn thanh niên vững mạnh. Vì thế học sinh có trách nhiệm quan trọng trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị như:

  • Trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức và phát động;
  • Trách nhiệm phấn đấu trở thành những đoàn viên ưu tú trong tổ chức Đoàn thanh niên;
  • Trách nhiệm học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
  • Vận động bạn bè tham gia hoạt động của Đoàn, Hội, Trường;
  • Với hệ thống chính trị tại địa phương thì học sinh cần nghiêm chỉnh chấp hành những quy định pháp luật và tham gia các hoạt động của chính quyền địa phương;
  • Ngoài ra để củng cố và cống hiến cho hệ thống chính trị thì học sinh cần rèn luyện, phấn đấu, học tập về chính trị để trở thành những người ưu tú làm việc trong hệ thống chính trị nước nhà.

Như vậy học sinh là mầm non của đất nước nên cần nỗ lực, cố gắng phát huy bản thân ở mọi thời điểm, mọi nơi để rèn luyện bản thân trở thành người có ích cho đất nước trong tương lai. Mỗi học sinh cần hiểu rõ trách nhiệm của bản thân để làm việc và sống có lý tưởng, không nên sống buông thả rồi trở thành điểm xấu của xã hội.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Theo em học sinh có trách nhiệm gì trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.

Đánh giá bài viết
2 916
0 Bình luận
Sắp xếp theo