Sưu tầm từ 3 đến 5 văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục - KTPL 10

Sưu tầm từ 3 đến 5 văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và cho biết cơ quan ban hành, mục đích ban hành. Giáo dục là hoạt động quan trọng của nước ta nên nhà nước luôn chú tâm đến công tác quản lý giáo dục thật tốt. Vì thế những văn bản pháp lý được ban hành nhằm quản lý hệ thống giáo dục cũng như quy chuẩn giáo dục tốt cho trẻ em hiện nay.

Dưới đây hoatieu.vn sẽ tìm hiểu một số văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục gửi đến bạn đọc.

1. Luật giáo dục 2019

- Ký hiệu là Luật số: 43/2019/QH14

- Được ban hành bởi Quốc hội

- Mục đích ban hành là quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục

- Đối tượng và phạm vi áp dụng văn bản pháp lý là dành cho đối tượng là học sinh, cán bộ, giáo viên làm việc trong cơ quan giáo dục và các cơ sở giáo dục

Đây là văn bản pháp lý cơ bản về những vấn đề liên quan đến giáo dục Việt Nam.

2. Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Sưu tầm từ 3 đến 5 văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục - KTPL 10
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

- Được ban hành bởi Chính Phủ.

- Mục đích ban hành là quy định về những chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Đối tượng và phạm vi áp dụng văn bản pháp lý là áp dụng với cơ sở giáo dục mầm non và phạm vi là trên cả nước.

3. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT

- Được ban hành bởi Bộ Giáo dục vào đào tạo

- Mục đích ban hành là quy định về chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là thông tư mới về kế hoạch chuyển đổi chương trình giáo dục thường xuyên lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đến năm 2025.

- Đối tượng và phạm vi áp dụng văn bản pháp lý là cơ sở giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

4. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT

- Được ban hành bởi Bộ giáo dục và đào tạo

- Mục đích ban hành là quy định về điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

- Đối tượng và phạm vi áp dụng văn bản pháp lý là trên phạm vi cả nước về điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

5. Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT

- Được ban hành bởi Bộ giáo dục và đào tạo

- Mục đích ban hành là quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tào trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Đối tượng và phạm vi áp dụng văn bản pháp lý là đối với cơ sở đại học khi được phép mở ngành đào tào đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Sưu tầm từ 3 đến 5 văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và cho biết cơ quan ban hành, mục đích ban hành. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 10 liên quan.

Đánh giá bài viết
2 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo