Đơn xin chuyển từ viên chức sang công chức

Đơn xin chuyển từ viên chức sang công chức là mẫu dùng để dành cho cán bộ viên chức muốn chuyển sang công chức nhà nước. Mẫu gồm các thông tin: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu.... Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin chuyển từ viên chức sang công chức

Đơn xin chuyển từ viên chức sang công chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi (1):..................................

Tên tôi là: ..............................................Giới tính:..................

Ngày tháng năm sinh: ………….......................

Nơi sinh (2): ...................................

Hộ khẩu thường trú (3):...........................................

Nơi ở hiện nay (4): …………….......................

Trình độ chuyên môn (5):..................................

Đơn vị công tác hiện nay (6):......................................

Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm (7): ……….......................

Quá trình công tác của bản thân (8):..............................................

Lý do xin chuyển công tác (9):..............................................

Đơn vị xin chuyển đến (10):.......................................................................

Tôi cam đoan sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn.

Kính đề nghị (11)………………….......... xem xét, chấp thuận cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tôi xin chân thành cám ơn.

........, ngày........ tháng...... năm ........

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếpNgười làm đơn

2. Quy trình, thủ tục chuyển viên chức thành công chức

Việc viên chức được chuyển sang công chức thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

1/ Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức

- Sơ yếu lý lịch công chức (lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận), có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong đó, không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nếu có bằng tốt nghiệp chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển hoặc được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học.

- Giấy chứng nhận sức khỏe (cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận);

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận (về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác), có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

(Trước đây hồ sơ được thực hiện theo quy định về hồ sơ công chức).

2/ Thủ tục

- Khi chuyển từ viên chức sang công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức: Phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch (điểu a khoản 4 Điều 18 Nghị định 138).

Trong đó, Hội đồng này có nhiệm vụ là kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; tổ chức sát hạch về trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo kết quả sát hạch.

- Khi chuyển từ viên chức sang công chức để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý thì không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhưng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận.

3/ Hình thức và nội dung sát hạch

Xây dựng dựa trên căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Hình thức sát hạch: Phỏng vấn hoặc viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết.

- Nội dung sát hạch, đề xuất hình thức và cách thức xác định kết quả sát hạch: Do Hội đồng kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm xây dựng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

- Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.