Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức giáo dục

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức 2021

Mới đây Sở nội vụ Hà Nội đã ban hành Công văn số 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021 về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên. Ban hành kèm theo văn bản là hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức giáo dục trên máy tính.

Phần thi trắc nghiệm vien chức giáo dục bao gồm hai môn thi hiển thị theo thứ tự:

+ Kiến thức chung;

+ Ngoại ngữ (Tiếng Anh);

Chi tiết hướng dẫn cách làm bài dự thi viên chức giáo dục năm 2021, mời các bạn xem trên file PDF.

Tham khảo thêm:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

1
1
NG DN LÀM BÀI THI TRC NGHIM TRÊN MÁY VI TÍNH
KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2020
(Kèm theo Công văn s 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021ca S Ni v )
I. NG DẪN THÍ SINH ĐĂNG NHẬP VÀO H THNG
1. Màn hình trước khi đăng nhập
Khi thí sinh ngi vào máy chun b làm bài thi trc nghim màn hình ca máy tính s hin th
như sau:
- Thí sinh điền các thông tin sau vào ô đăng nhập
+ S báo danh, Mt khu
+ S báo danh và mt khu s cấp cho thí sinh trước khi vào phòng thi trc nghim.
Sau khi điền xong, thí sinh nhp chut vào nút “Đăng nhập” đ vào h thng.
2. Màn hình s hin th khi thí sinh đăng nhập thành công:
Khi thí sinh đăng nhập thành công màn hình hin th thông tin ca thí sinh bao gm: nh, H
và tên, S báo danh, V trí d tuyn phían tay phi. (nh ca thí sinh s đưc chp cp nht
trưc khi thí sinh vào phòng thi)
Ví d: Thí sinh s báo danh là: YT001 - H tên: Nguyễn Văn A1 - V trí d tuyn: V
trí 01, khi đăng nhập thành công màn hình s hin th như sau:
Biu 2
2
2
Phn thi trc nghim gm hai môn thi hin th theo th t:
+ Kiến thc chung;
+ Ngoi ng (Tiếng Anh);
*Lưu ý: Màn hình hiển th thông báo khi thí sinh đăng nhập bng s báo danh ca
người khác đã được đăng nhập trước đó.
Trong 1 ca thi trc nghim thí sinh ch được đăng nhp duy nht s báo danh ca mình vào
trang web trên máy tính được ch định s dng.
Trong trường hp thí sinh b người khác đăng nhập nhm, hoc c ý đăng nhập s báo danh
của mình trước khi thí sinh đăng nhp thì màn hình s hin th thông báo như sau:
Thí sinh thông báo giám th để kp thi tiến hành x lý.
II. NG DN LÀM BÀI THI TRC NGHIM VÀ NP BÀI
c 1. Sau khi hiu lnh m bài thí sinh nhn chuột vào tên môn thi đ h thng
chuyn sang giao diện như sau:
- Ti giao din trên, thí sinh nhn chuột vào nút Bắt đầu m bài”, h thng s hin th đề
gồm 60 câu và các phương án trả li ca từng câu như sau:
3
3
Màn hình hin th đề thi trc nghim chi tiết gm 2 phn
* Phn bên trái bao gm:
- Danh mc câu hi:
+ Thí sinh th chuyển đến câu hi bt trong bài làm bng cách nhp chut vào ô s th
t câu hi đó.
+ Khi thí sinh tr li câu hỏi, ô câu đánh s tương ng hỏi đó sẽ được đổi t màu đen sang
màu xanh.
Thi gian: Đồng h s đếm ngược thi gian làm bài ca thí sinh t phút 60 v đến 0. Thí
sinh theo i thời gian để làm bài np bài, khi thi gian làm bài hết 60 phút h thng s t np
bài ca thí sinh.
Thông tin ca thí sinh: H và tên - S báo danh - V trí d tuyn.
* Phn trung tâm bao gm:
- Nội dung đề bài:
+ Ni dung câu hỏi và phương án trả li ca 60 câu hi
+ Thí sinh di chuyn t Câu hỏi 1 đến Câu hi 60 bng cách kéo thanh cun bên phía tay phi
hoc nhn chut vào ô câu đánh số tương ứng.
+ Thí sinh tr li câu hi bng cách nhp chut vào phương án tr li cho là đúng nhất.
+ Thí sinh có th thay đổi câu tr li khi thời gian làm bài chưa kết thúc.
- Khi làm bài, thí sinh tr li câu hi nào h thng s t động lưu câu hỏi đó, đảm bo bài làm
luôn được lưu trong h thng đề phòng trưng hp xy ra s c như: Mt đin, mt mng
+ Các câu hỏi được tr li s đổi màu trên ôDanh sách câu hiđ thí sinh kiểm soát được
trong quá trình làm bài.
c 2. Kết thúc và Np bài
- Để np bài trc nghim, thí sinh nhp chuột vào nút “Np bài
- Khi thí sinh nhp chuột vào nút Np bàimàn hình sẽ xut hin thông báo xác nhn np
bài Sau khi kết thúc, bn s không th thay đổi bài m, bn chc chn np bài trc
nghim?”. Thí sinh nhấp chuột vào nút OK ng ý) để np bài, nhp chuột vào nút Cancel
(Hy) nếu chưa chắc chn.
Đánh giá bài viết
1 143

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo