Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức giáo dục

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức giáo dục

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm viên chức giáo dục được Sở giáo dục ban hành kèm theo Công văn số 460/SNV-CCVC ngày 03/3/2021của Sở Nội vụ.