Công văn số 492/UBND-KGVX về công tác tuyển sinh đầu cấp năm 2021-2022 Hà Nội

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm 2021 Hà Nội

UBND TP Hà Nội có công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/2/2021 đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ; tuyển vào mẫu giáo khoảng 483.000 trẻ; tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh; tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh; tuyển học sinh khuyết tật, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để tiếp nhận trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Phương thức tuyển sinh: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND các quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh trình UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông và chương trình giáo dục thường xuyên: Năm học 2020-2021, dự kiến toàn thành phố có khoảng 110.759 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng khoảng 6.220 học sinh so với năm học 2019-2020). Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, dự kiến 62% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập, 22% số học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập và trường THPT công lập tự chủ tài chính, 8% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khoảng 8% số học sinh tham gia học nghề.

Dự kiến số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và chương trình giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022: Tuyển vào trường THPT khoảng 90.730 học sinh.

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, giao Sở hướng dẫn các trường trực thuộc, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 theo đúng quy định pháp luật và thành phố. Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn; trình UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban
Nhân dân Thành phố
Ngày ký: 19/02/2021
09:37:32 +07:00
Đánh giá bài viết
1 409
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo