Bộ giáo dục chỉ đạo chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học

Chi trả phụ cấp ưu đãi giáo viên tiểu học trong trường phổ thông nhiều cấp học

Ngày 27/7 Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD về việc chỉ đạo chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học trong trường phổ thông nhiều cấp học. 

Theo đó nhằm đảm bảo các chế độ chính sách cho giáo viên, Bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường có nhiều cấp học theo đúng quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 cụ thể như sau:

Công văn nêu rõ: Triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, các địa phương đã triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đã đạt được những kết quả nhất định; nhiều điểm trường và trường có quy mô nhỏ ở các cấp học mầm non, phổ thông đã được sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương; công tác quản lý và chất lượng dạy học cơ bản đã được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã áp dụng chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học theo mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy cấp trung học cơ sở; việc thực hiện chi trả như trên là chưa phù hợp với chính sách ưu đãi dành cho giáo viên dạy cấp tiểu học.

Nhằm bảo đảm các chế độ chính sách cho nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan liên quan chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường có nhiều cấp học (sau khi đã sáp nhập) theo quy định của giáo viên dạy ở trường tiểu học tại Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể, tại Điều 2 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg quy định:

"Điều 2. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được quy định như sau:

...c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

...

2. Các mức phụ cấp ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)."

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 511
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • viet ha Nguyen
    viet ha Nguyen

    cho mình hỏi: định biên số tiết trên tuần của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần và làm chủ nhiệm thì được giảm trừ ba tiết, vậy thời khóa biểu được xếp 23 tiết vậy số tiết thừa giờ là bao nhiêu


    Thích Phản hồi 23:26 21/10