Hướng dẫn viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết đại hội 13 của Đảng

Để phục vụ cho công tác viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hoatieu xin chia sẻ hướng dẫn viết bài thu hoạch đại hội đảng 13 năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mỗi cá nhân sau khi tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII do cấp uỷ các cấp tổ chức, phải viết bản thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện.

Bản thu hoạch cá nhân cần làm rõ một số vấn đề sau đây:

1. Bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của bản thân về những vấn đề cơ bản, những nội dung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

2. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi cá nhân liên hệ thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể và bản thân để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh .... lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tiễn của đơn vị. Kế hoạch / chương trình hành động của cá nhân cần có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

3. Đề xuất, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ........... lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ cấp mình.

4. Bản thu hoạch cá nhân có thể viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, đóng thành tập (có mẫu kèm theo) và nộp cho đồng chí Bí thư chi bộ để lưu, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, hoàn thành trước ngày 07/7/2021.

Các tài liệu tham khảo để làm bài thu hoạch

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở).

- Tài liệu Hỏi - Đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đề cương, bài giảng và file ghi hình nội dung 5 chuyên đề của các đồng chí báo cáo viên Trung ương trình bày tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

- Tài liệu Đại hội XIII của Đảng: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phát hành.

- Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng.

- Một số điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 11.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo