Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ

Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ là mẫu phiếu điều tra được lập ra để điều tra về việc phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại các xã. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của những người được điều tra, còn đi học hay không, năm tốt nghiệp..... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ tại đây.

1. Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ số 1

Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ

2. Mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ số 2

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ như sau:

PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC – CHỐNG MÙ CHỮSố phiếu (1): ............

Họ và tên chủ hộ (2): .................. Ngày điều tra: ........................ Địa chỉ (3): ....................................

TTHỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG
(Lớn tuổi ghi trước)
TÊN LỚP ĐANG HỌC
(Theo năm học)
TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC
(Tương ứng với từng năm học)
NĂM TỐT NGHIỆPBỎ HỌCMÙ CHỮHoàn cảnh đặc biệtTình trạng: Khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến, chết
MNTiểu họcTHCSTHPTLớpNămMù chữHọc xóa mùCN xóa mùTái mù chữ
PTBTPTBTCNDN
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)
1Ngày sinh:2016-2017
Giới tính:2017-2018
Dân tộc:2018-2019
2019-2020
2Ngày sinh:2016-2017
Giới tính:2017-2018
Dân tộc:2018-2019
2019-2020
3Ngày sinh:2016-2017
Giới tính:2017-2018
Dân tộc:2018-2019
2019-2020
2020-2021

Các dữ liệu dùng cho trẻ đang học Mầm non: - Nhập dữ liệu vào mục (6). Các lớp học khối mầm non: 3-12th, 25-36th (NT); 3-4T (MGB); 4-5T (MGN); 5-6T (MGL)

1. Trẻ đi học liên tục từ NT, MGB, MGN, MGL

2. Trẻ đi học chuyên cần

3. Trẻ đân tộc được chuẩn bị tiếng Việt

4. Trẻ được ăn tại trường

5. Trẻ được theo dõi bằng biểu đồ phát triển cân nặng

6. Trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

7. Trẻ được theo dõi bằng BĐ phát triển chiều cao

8. Trẻ bị SDD thể thấp còi

Nếu trẻ bị lưu ban: Bên cạnh lớp học thêm kí tự "!"

Nếu trẻ học 2 buổi/ngày (Mầm non) và 9 đến 10 buổi/tuần (TIểu học): bên cạnh lớp học thêm ký tự "*"

Họ, tên và chữ kýNăm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(Ký tên, đóng dấu)
Cán bộ, nhân viên điều tra 1
Cán bộ, nhân viên điều tra 2
Cán bộ, nhân viên điều tra 3
Trưởng thôn, tổ dân phố
Chủ hộ gia đình

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 18.592
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo