Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 2024

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 để các bạn cùng tham khảo. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 tại đây.

Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình là một trong những nguyên nhân Đảng viên bị xử lý kỷ luật khá phổ biến hiện nay. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu được sử dụng trong bước thực hiện tiến hành kỷ luật đối với đảng viên sinh con thứ 3. Dưới đây là Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 và các thông tin liên quan do Hoatieu.vn sưu tầm được cùng quy định về xử lý đảng viên sinh con thứ 3 giúp các bạn nắm được trình tự và thủ tục bị xử lý khi không may vi phạm.

1. Khi nào Đảng viên sẽ bị làm bản kiểm điểm về việc sinh con thứ 3

So với việc người dân không được sinh con thứ 03 thì việc Đảng viên sinh con thứ 03 được quy định chặt chẽ và hơn nữa có hình thức xử lý rõ ràng. Việc sinh con thứ 03 của Đảng viên được thể hiện nếu không thuộc một trong những tình huống được ghi nhận tại Điều 03 của Quy định 05-QĐi/TW 2018, cụ thể như sau:

  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên;
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên;
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi;
  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận;
  • Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ);
  • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh;
  • Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình);
  • Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người sinh.

2. Mẫu đơn giải trình về việc sinh con thứ 3 của Đảng viên

Giải trình sinh con thứ 3 là văn bản của cá nhân Đảng viên làm việc tại cơ quan, tổ chức mà theo quy định của pháp luật không được phép sinh con thứ 3 nhưng vẫn sinh con thứ 3, văn bản này có nội dung về việc giải thích và trình bày lý do hợp pháp tại sao sinh con thứ 3, được gửi đến người có thẩm quyền xem xét. Hoatieu xin chia sẻ mẫu văn bản giải trình sinh con thứ 3 bằng chữ dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm…

GIẢI TRÌNH SINH CON THỨ 3
(Về việc sinh con thứ 3)

Kính gửi: Cơ quan…..

Căn cứ Quy định 69-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm;

Căn cứ Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW về thực hiện một số điều quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Tên tôi là:…………………………...........

Sinh ngày…….tháng ………năm………

CMND/CCCD số ………………… ngày cấp…/…/…. Nơi cấp …………….

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………....

Điện thoại liên hệ: …………………………

Tôi hiện đang là Đảng viên và công tác tại: ………………………

Tôi xin giải trình với Quý cơ quan về sự việc như sau: …………

Trên đây là toàn bộ phần giải trình của tôi về việc sinh con thứ 3, tôi cam đoan những thông tin, sự việc trình bày với quý cơ quan là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tài liệu kèm theo

1…………………..

2...........................

NGƯỜI GIẢI TRÌNH

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm. Mời bạn đọc tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 dưới đây:

ĐẢNG BỘ .......................

Chi bộ: .........................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ...........................................................

Ngày sinh:............................................................

Đơn vị công tác:....................................................

Ngày vào Đảng: .............. Ngày chính thức:.........

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

Nguyên nhân sai phạm:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

............, ngày ... tháng ... năm ..........

Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

 Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 như sau:

ĐẢNG BỘ ......................................

Chi bộ: ............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ........................................................

Ngày sinh: .......................................................

Đơn vị công tác: .............................................

Ngày vào Đảng: ........... Ngày chính thức: .....

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

- Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật "Khiển trách": áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

................., ngày ... tháng ... năm ...
Người viết kiểm điểm

5. Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Dưới đây Hoatieu xin chia sẻ quy định xử lý Đảng viên sinh con thứ ba trong Hình thức xử lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (quy định tai điều 27 quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm)

– Trường hợp 1: Sinh con thứ ba bị xử lý theo hình thức khiển trách (trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật)

– Trường hợp 2: Vi phạm trước đó đã bị xử lý kỷ luật như ở trường hợp 1 mà vẫn tái phạm sinh con thứ tư (trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật) thì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo/ cách chức (trong trường hợp có chức vụ)

– Trường hợp 3: đã vi phạm quy định theo trường hợp 1, trường hợp 2 mà tái phạm sinh con thứ 5 trở đi

Hoặc nhận nuôi con nuôi nhưng đó là con đẻ hoặc cho con đẻ để cố tình nhằm sinh thêm con ngoài theo quy định

Thì đều bị kỷ luật là khai trừ khỏi Đảng.

Đối với việc xem xét kết nạp lại vào Đảng nếu đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình cụ thể là sinh con thứ 3, thứ 4

Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có những quy định linh động trong trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, thứ 4 bị khai trừ khỏi đảng và có thể được xem xét việc kết nạp lại vào Đảng khi có đầy đủ điều kiện cụ thể là:

– Đáp ứng đúng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định từ Điều lệ Đảng, hướng dẫn, quy định từ Trung ương, yêu cầu từ thực tế trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, địa phương

– Người được xem xét quay lại kết nạp Đảng là người có uy tín trong đơn vị, cộng đồng, cơ quan, ngoài ra cần phải có sự đánh giá cao trong kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chức trách của mình, tự ý thức về trách nhiệm với nhân dân thông qua cấp ủy nơi cư trú và nơi công tác đánh giá.

– Đối với trường hợp sinh con thứ 3 thì cần phải phấn đấu ngắn nhất thời gian 24 tháng và trường hợp sinh con thứ 4 thì cần phải phấn đấu ngắn nhất thời gian 36 tháng tính từ ngày sinh con cho đến khi chi bộ có cuộc họp xét đề nghị kết nạp Đảng.

6. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Một mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 chuẩn phải đảm bảo cả về mặt nội dung và hình thức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mỗi mục đích khác nhau thì cách viết bản kiểm điểm Đảng viên sẽ khác nhau dựa vào quy định của từng ngành, nghề mà người Đảng viên đó đang hoạt động.

Về cơ bản, mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 cần có đầy đủ những nội dung sau:

– Tên Đảng bộ, chi bộ

– Tên tiêu đề là bản tự kiểm điểm cá nhân

– Thông tin của người viết bản kiểm điểm: ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, ngày vào Đảng, ngày chính thức

– Nội dung kiểm điểm

+ Vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình – cụ thể là sinh con thứ 3

+ Nguyên nhân vi phạm

+ Hình thức xử phạt với trường hợp sinh con thứ 3

– Lời hứa không tái phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định.

– Ngày tháng năm viết bản kiểm điểm

– Ký và ghi rõ họ và tên người viết bản kiểm điểm trên.

Trên đây là các mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 và các thông tin cần thiết xoay quanh nó. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
19 82.621
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo