Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên 2024 mới nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là gì? Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Bản tự kiểm điểm là văn bản để cá nhân tự nhận định về bản thân mình trong suốt một quá trình hay tự nhận lỗi cho một hành động nào đó. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên dùng là mẫu được lập ra để ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc giảng dạy ngày càng đạt thành tích cao hơn. Dưới đây là một số bản kiểm điểm cá nhân năm 2024 của giáo viên mà Hoatieu.vn sưu tầm được giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc viết bản kiểm điểm vào dịp cuối năm tiết kiệm thời gian và công sức.

Bài viết được Hoatieu.vn tìm hiểu và cập nhật các mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho giáo viên mới nhất năm 2024 theo quy định hiện hành. Mời các bạn tải về để tham khảo, chỉnh sửa.

1. Định nghĩa mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên là mẫu bản kiểm điểm được cá nhân giáo viên là Đảng viên lập ra để kiểm điểm lại bản thân cũng như quá trình phấn đấu trong năm vừa qua. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024 này nêu rõ thông tin người kiểm điểm, ưu nhược điểm trong quá trình công tác của cán bộ giáo viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản kiểm điểm cho cán bộ viên chức giáo viên tại đây.

2. Cách hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên

Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc một số gợi ý để hoàn thành bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho giáo viên với mẫu dành cho giáo viên giữ chức vụ quản lý và giáo viên không giữ chức vụ quản lý. Để tham khảo bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên theo Hướng dẫn 25 năm 2024 mới nhất, có đầy đủ nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo bài viết Bản tự kiểm điểm cá nhân năm 2023 dành cho giáo viên theo Hướng dẫn 25 đã được Hoatieu trình bày đầy đủ, chỉ cần tải về và chỉnh sửa thêm cho phù hợp với nhiệm vụ của bản thân, rất nhanh và thuận tiện.

Đây là Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên chung nhất, gồm đủ các phần cơ bản, các bạn có thể thay đổi tùy theo tình hình cá nhân của riêng mình.

Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên không phải cán bộ quản lý

Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên không phải cán bộ quản lý theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 gồm các thông tin chính như sau:

1. Ưu điểm, kết quả đạt được về các nội dung:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

+ Về phẩm chất chính trị:

 • Trung thành với đường lối, sự chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước.
 • Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không vi phạm pháp luật.
 • Chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tự nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn.
 • Có nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Nêu cao tinh thần, phẩm chất đạo đức của nhà giáo, không vi phạm quy định những điều giáo viên không được làm, gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên.
 • Có lối sống trong sáng lành mạnh, có tinh thần đoàn kết.
 • Có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

+ Về tự phê bình và phê bình: Thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, trên cơ sở tôn trọng và cùng giúp nhau tiến bộ để giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ tập thể; tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp của cấp trên, đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân tốt hơn.

+ Về ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường, những điều giáo viên và đảng viên không được làm.
 • Học tập, giảng dạy tận tâm, cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục.
 • Tham gia đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ theo quy định.

+ Về tác phong, lề lối làm việc:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào các hoạt động chung của tập thể nhà trường.
 • Có tác phong làm việc khoa học, hiệu quả.
 • Có tinh thần cầu tiến.

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định của đảng, chính quyền, đoàn thể:

 • Nỗ lực học hỏi không ngừng để tích lũy thêm vốn tri thức, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
 • Năm học 20...-20..., được nhà trường giao nhiệm vụ là giáo viên chủ nhiệm lớp........, giảng dạy môn........... tại ....... lớp các khối........... => Luôn lên lớp đúng giờ, cải thiện kỹ năng truyền thụ kiến thức giúp học sinh hiểu bài tốt hơn.
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm học: hoàn thành nhiệm vụ được phân công, có sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy; kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi (nếu có); kết quả đánh giá học sinh lớp giáo viên quản lý...

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

+ Tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (theo kế hoạch đã đăng ký đầu năm)

+ Luôn chủ động tự phê bình và phê bình để nhìn nhận, đánh giá khách quan khuyết điểm của bản thân, hạn chế của đồng nghiệp.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế về việc tự phê bình và phê bình.

- Hạn chế về nâng cao chất lượng giáo dục.

- Hạn chế về việc học tập các nghị quyết, chuyên đề của Đảng...

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm: Dựa trên những mặt hạn chế để đề ra phương hướng phấn đấu cho bản thân trong thời gian tới.

Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là cán bộ quản lý

Bản tự kiểm điểm cá nhân của giáo viên là cán bộ quản lý như bí thư, phó bí thư chi bộ (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn...) theo Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 gồm các thông tin chính như sau:

1. Ưu điểm, kết quả đạt được:

Ưu điểm cần được trình bày chi tiết theo các nội dung sau đây:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế.

VD: Hạn chế về công tác lãnh đạo, quản lý, triển khai nhiệm vụ tại nhà trường; công tác quản lý đảng viên; việc sâu sát, nắm bắt nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên...

3. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

4. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm: (Dựa trên các hạn chế vừa nêu, tự đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế trên)

3. Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho giáo viên theo Hướng dẫn 25 năm 2024

Mẫu bảng kiểm điểm cá nhân đảng viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bạn đọc tham khảo mẫu chung Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm dành cho giáo viên theo Hướng dẫn 25 năm 2023 mới nhất tại bài viết Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2024 theo Hướng dẫn 25.

Bản kiểm điểm đảng viên là giáo viên không giữ chức vụ cán bộ quản lý

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm là giáo viên không giữ chức vụ cán bộ quản lý theo Hướng dẫn 25 năm 2024 đã được Hoatieu.vn trình bày chi tiết theo đúng mẫu quy định. Quý thầy cô chỉ cần tải file về và chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thông tin của bản thân, rất nhanh và thuận tiện. 

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm.....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:......................................................

Đơn vị công tác:.......................................... Chi bộ:....................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

- Trong công tác chuyên môn: Thực hiện đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường phân công và của ngành Giáo dục.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Học và làm theo Bác ở lối sống "cần, kiệm, liêm, chính", có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại đơn vị và địa phương nơi cư trú, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

.........................

Mời bạn đọc tải file word chi tiết để tham khảo

4. Bản kiểm điểm của giáo viên mầm non 2024

Hoatieu xin chia sẻ bản kiểm điểm của giáo viên mẫu giáo mới nhất năm nay, đây là mẫu thực tế Hoatieu sưu tầm được, có đầy đủ những nội dung phù hợp với tình hình của năm 2024. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ XÃ ............

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày ....tháng ......năm 2024

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM 2024

Họ và tên: .....................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................

Ngày, tháng, năm vào Đảng: ..........................

Ngày chính thức: ............................................

Chức vụ Đảng: ..............................................

Chức vụ chính quyền: ....................................

Đơn vị công tác: Trường mầm non ...............

Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường mầm non.

Thực hiện hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên và của Chi bộ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 20.... Quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công. Tôi tự nghiêm túc đánh giá trước Chi bộ những ưu khuyết điểm trong năm như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Phẩm chât chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác
phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành và làm theo Nghị quyết, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, có ý thức thái độ trong việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người Cán bộ Đảng viên.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người Đảng viên, sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, chống lại tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, có ý thức đấu tranh theo nguyên tắc của Đảng, gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, luôn gương mẫu và đi đầu trong các phong trào của nhà trường, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt các nội quy và quy định của Chi bộ và Nhà trường đề ra. Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Trong công tác, tôi luôn chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế, kỷ luật của Chi bộ và Nhà trường đề ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học, làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong BCU, BGH, các đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn có ý thức tuyên truyền, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Chi bộ và nhà trường.

- Việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của bản thân (đối với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tôi luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ. Tích cực nghiên cứu các tài liệu về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc sử dụng CNTT để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS&GD trẻ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Đã huy động được 432 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 80/123 cháu đạt tỷ lệ 65 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.

- Trẻ Mẫu giáo 352/370 cháu đạt tỷ lệ 95,1 % trẻ trong độ tuổi.

- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận
đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Mặc dù diễn biến của dịch Covid-19 đầu năm 20... diễn ra phức tạp, trẻ phải nghỉ học ở nhà trong thời gian dài, nhưng bản thân đã phối hợp tốt với các đồng chí trong BGH nhà trường chỉ đạo giáo viên các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình. Khi dịch Covid được khống chế, trẻ được quay trở lại trường học trực tiếp, phối hợp và chỉ đạo các đồng chí trong BCU, Ban giám hiệu để có sự thống nhất chỉ đạo đội ngũ GV,NV thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 34 đồng chí giáo viên.

Trong đó có: 29 đ/c có trình độ ĐH-CĐ đạt tỷ lệ 85,3%; 05 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14,7% (Trong đó có 03 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa).

Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 20... - 20... toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trong năm đã BD và kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 03 đ/c, đã cử 02 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng.

+ Nhà trường xếp thứ 1/26 trường MN trong huyện, đã được UBND Thành phố Hà Nội tặng “Cờ thi đua” về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 20... - 20....

+ Tập thể Nhà trường xếp thứ 1/26 trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”(Tăng 02 bậc so với năm học 20... - 20...). Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về việc thực hiện nhiệm vụ CS,ND và GD trẻ mầm non và được tặng giấy khen về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ Có 02 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen (Đ/c ........, ..... .......).

+ Có 01 đồng chí được UBND huyện ........... tặng giấy khen “Nhà giáo ........... đổi mới sáng tạo trong dạy và học” (đ/c ..............) và 01 đồng chí được UBND huyện tặng giấy khen “Nhà giáo ........... tâm huyết sáng tạo” (đ/c ..........).

+ 01 đ/c GV đạt giải nhất, 01 đ/c đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi GV dạy giỏi”

+ Có 05 đ/c được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”

+ Có 10 đ/c có SKKN đạt loại A cấp trường, 03 đ/c đạt loại A cấp Huyện và 4 đ/c đạt loại B cấp huyện, 02 đ/c được công nhận cấp TP.

+ Có 42 đ/c đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”

- Năm học 20... - 20... tôi đã phối hợp với các đ/c trong BGH nhà trường chỉ đạo 100% GV các lớp thực hiện ứng dụng đại trà PPGD tiên tiến Steam, để ứng dụng trong các hoạt động GD của trẻ đạt KQ cao. Năm học 20... - 20..., tôi đã chỉ đạo 100% GV toàn trường nâng cao việc thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến Steam cho trẻ các độ tuổi trong toàn trường.

- Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, tôi đã chỉ đạo đến 100% giáo viên trong trường xây dựng kế hoạch thực hiện CS&GD trẻ tại nhà phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, theo hình thức dạy Online và duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa giáo viên với phụ huynh và học sinh để hướng dẫn về cách CS,ND,GD trẻ em tại nhà, thông qua mạng intenet bằng các nhóm Zalo, Feceebook của trường và của các lớp, theo lịch hàng tuần, hàng tháng, dựa theo kế hoạch chỉ đạo của BGH nhà trường, để hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt động GD phù hợp cho trẻ em vui chơi và học tập tại nhà, thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, các bài giảng Video hoạt động (đã được nhà trường kiểm duyệt), để cha mẹ trẻ cùng phối hợp chăm sóc, giáo dục.

- Kết quả 100% GV các lớp đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo hướng dẫn cha mẹ trẻ cùng phối hợp CS&GD trẻ theo hình thức tổ chức HĐ GD trực tuyến tại phòng Zoom của các lớp: 1 lần/tuần vào các buổi tối ngày thứ 7 (hoặc chủ nhật) đối với trẻ các độ tuổi Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi; 2 lần/tuần vào các buổi tối các ngày thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần thông qua hệ thống phần mềm Zoom của nhà trường và các nhóm lớp, thời gian tổ chức các hoạt động tương tác trực tiếp giữa cô giáo với các con tại phòng Zoom của lớp khoảng từ 30-40 phút/lần, giáo viên phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện việc tương tác với trẻ, để nắm bắt thông tin, chia sẻ đánh giá việc tham gia các hoạt động của trẻ ở nhà, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tiếp theo.

- Đã chỉ đạo CB,GV,NV trong nhà trường tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, các phong trào thi đua, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua thành những hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị, gắn với phong trào thi đua "Nhà giáo ......... đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" và thực hiện tốt Kế hoạch “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hạnh phúc”, đã có nhiều những tấm gương tiêu biểu trong nhà trường: Như đ/c ........., ..............,..........,...

Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chuẩn HT,PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để
CBQL và giáo viên nhận thức được năng lực chuyên môn của mình và tự trau dồi năng lực chuyên môn của bản thân. Không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn và những điều giáo viên không được làm. Trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà trường và sinh hoạt chuyên môn, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CB,GV,NV thực hiện tốt các cuộc vận động do cấp trên đề ra.

- Kết quả thực hiện phong trào thi đua với chủ đề "Nhà giáo ......... đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" và “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn thân thiện - hạnh phúc” đã được tất cả CB - GV - NV đã tích cực tham gia tạo môi trường học tập thiên thiên, sạch sẽ cho trẻ.

- Đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác XH hoá, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền với phụ huynh, cán bộ lãnh đạo địa phương… trong công tác CS&GD trẻ mầm non được phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ và cùng phối hợp tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng tuần, hàng tháng đã ủng hộ được rất nhiều nguyên liệu, phế liệu để cho các con được hoạt động để XD cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại các khu trong toàn trường.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực cơ quan nơi bản thân phụ trách: Bản thân tôi luôn xác định việc xây dựng Chi bộ và Nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Do vậy trong năm 20... tôi đã đề ra những biện pháp chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Được UBND Thành phố HN công nhận là đơn vị lá cờ đầu của ngành GD huyện ........... và được tặng “Cờ thi đua” cấp Thành phố.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:

Tôi luôn tự xác định cho mình cần phải thường xuyên tự trau dồi bản thân, tu dưỡng, rèn luyện và tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ sử dụng CNTT trong quản lý chỉ đạo để lãnh đạo Chi bộ và Nhà trường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác đôi khi còn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo. Trong sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn e dè, chưa mạnh dạn và còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp đôi lúc còn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

2. Nguyên nhân của hạn chê, khuyết điểm:

Chưa tập trung dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN, HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC:

Bản thân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy trong năm 20... toàn Chi bộ không có Đảng viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, Quy chế chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 2/26 trường mầm non trong toàn huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC Ý KIỂM ĐIỂM: (Không có)

V. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA TẬP THỂ: (Không có)

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách KHHGĐ, thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế dân chủ trong Đảng và trong đơn vị.

- Tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục các mặt còn hạn chế của bản thân về việc góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. Trong khi giải quyết công việc cần linh hoạt hơn, nhưng phải thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

- Tự giác học tập, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức về công tác quản lý chỉ đạo và chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Luôn tự ý thức và rèn luyện bản thân, sống vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật và góp ý kiến chân thành cho đồng chí, đồng nghiệp.

- Tích cực đi sâu, đi sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình thực tế tại các khu dân cư, các hoạt động của các đoàn thể tại đơn vị, để có kế hoạch chỉ đạo và giải quyết các công việc một cách kịp thời và khoa học.

- Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với các đồng chí trong Ban chi ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể của đơn vị để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

VII. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn và các tiêu chí, đồng thời đối chiếu với những ưu nhược điểm của bản thân trong năm qua tôi tự nhận mình là:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Hoàn thành nhiệm vụ.

 Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng Đảng viên:

 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là những ưu điểm và những mặt còn tồn tại của bản thân, rất mong Chi bộ và các đồng chí Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giúp đỡ tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành người Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

..........................................................................

..........................................................................

Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.....................................................................

……………, ngày … tháng … năm 20....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:.........................

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:............

………………, ngày … tháng … năm 20.....

T/M CHI ỦY

Đảng ủy xếp loại mức chất lượng:...................

………….……, ngày … tháng … năm 20....

T/M ĐẢNG ỦY

5. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên THPT

ĐẢNG ỦY XÃ ..........

CHI BỘ TRƯỜNG THPT........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày...tháng...năm...

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2024

(Dùng cho Đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên: ....................................................

Ngày tháng năm sinh: ..................................

Ngày vào Đảng: ......... Ngày chính thức: ....

Chức vụ Đảng: ............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ..................

Đơn vị công tác: ............................................

Sinh hoạt tại: .................................................

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Về tư tưởng chính trị:

- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công điều động công tác của Đảng.

- Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

- Luôn an tâm công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp hồ sơ giáo án kịp thời đúng quy định.

- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;

- Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao;

- Hết lòng hết sức với công việc được giao.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

- Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

-Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức, kỷ luật:

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình;

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo trong cách giải quyết các tình huống.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan;

- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;

- Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành;

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác;

- Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời;

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao;

- Tập trung phối hợp với bộ phận chuyên môn, các ngành, các đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao;

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống;

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên;

- Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.

IV. TỰ NHẬN MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ;

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

6. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên THCS

ĐẢNG BỘ XÃ ............

Chi bộ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày ....tháng ......năm 2024

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2024

Họ và tên: ...................; Ngày sinh:...............

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: Giáo viên

Chức vụ đoàn thể: Đoàn viên công đoàn

Đơn vị công tác: Trường TH&THCS ............

Chi bộ: Trường TH&THCS ............

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Sẵng sàng nhận mọi nhiệm vụ được phân công; luôn giữ đoàn kết nội bộ; thực hiện dân chủ trong cơ quan dưới mọi hình thức.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

Đóng Đảng phí đầy đủ; thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể:

 • Công tác chuyên môn: Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hồ sơ sổ sách xếp loại giỏi.
 • Công tác chủ nhiệm: 100% học sinh lớp chủ nhiệm tốt nghiệp THCS, 100% học sinh khối 9 tham gia tuyển 10, 80% học sinh trúng tuyển.
 • Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:Đạt kết quả tốt trong kỳ thi học sinh giỏi khối 9 cấp huyện: Nhất đồng đồi môn địa lí, 3 giải cấ nhân (1 nhì, 1 ba và 1 khuyến khích), 2 học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi 9 cấp tỉnh.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ: Kết quả học sinh giỏi 9 cấp tỉnh chưa tốt.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐Xuất sắc ☑ Tốt ☐ Trung bình ☐Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các thầy cô đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao. Luôn có ý thức tự học tập và trao dồi chuyên môn.
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Đang dần dần xây dựng thời gian biểu hợp lý hơn để dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và tìm hiểu các quy định của Đảng, pháp luật.

Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : ......................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ..................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ..................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.......................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

7. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên tiểu học

ĐẢNG BỘ XÃ ............

Chi bộ .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày ....tháng ......năm 2024

Họ và tên: ................................... Ngày sinh: 01/12/19...

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………

Chức vụ đoàn thể: …. . ………………………………

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ...........................

Chi bộ: Trường Tiểu học ..........................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Về tư tưởng chính trị:

+ Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

+ Luôn tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp…

+ Bản thân tôi luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” của bản thân. Trong quá trình công tác, bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Bản thân tôi luôn có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong công tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.

+ Bản thân tôi luôn thẳng thắn, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh và điều lệ Đảng; luôn luôn thực hiện đoàn kết nội bộ. Trong cuộc sống thường ngày sinh hoạt với địa phương, tôi đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, được nhân dân nơi cư trú tin tưởng, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nới cư trú.

Về ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Bản thân tôi luôn có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành sự phân công điều động, luân chuyển của tổ chức. Bản thân luôn vận động gia đình chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật và nghị định của Nhà nước.

+Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo quy định. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng,

Nhà nước và ngành đề ra

+ Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời.

+ Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

+ Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; có ý thức đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.

Về tác phong, lề lối làm việc:

+ Có trách nhiệm với công việc; không chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Phương pháp làm việc khoa học, được phụ huynh HS tin tưởng.

+ Luôn hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Bản thân đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

+ Bản thân luôn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học.

+ Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

+Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

+ Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể tôi luôn có ý thức tuyên truyền, tham gia xây dựng chi bộ, các đoàn thể trong cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Về nhiệm vụ giảng dạy.

+ Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn. Thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học; thường xuyên đổi mới phương pháp soạn giảng theo đặc thù của bộ môn; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo công bằng, khách quan, đúng theo thông tư. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

+ Giảng dạy đạt chất lượng tốt trong các năm học.

+ Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối kết hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.

+ Về công tác chủ nhiệm: Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh đưa lớp trở thành một lớp đoàn kết có tiến bộ.

+ Từ đầu năm học 2018 đến nay tôi luôn hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách. Thực hiện tốt các khoản thu và nộp đầy đủ như các loại bảo hiểm và khoản thu khác đạt 100%. Thực hiện giờ giấc đúng theo quy chế đã đề ra. Tích cực tham gia các phong trào như các ngày lễ, cũng như các hoạt động khác. Trong Tôi luôn phấn đấu và rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất tốt của người giáo viên để học sinh noi theo.

Về các công tác khác:

+ Thường xuyên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

+ Tham gia đầy đủ các phong trào và các hoạt động do nhà trường, ngành, địa phương tổ chức.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Luôn có Trách nhiệm với kết quả, hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm của bản thân.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

+ Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

+ Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

+ Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người viên chức nhà nước .

+ Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng.

+ Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).

+ Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

+ Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

+ Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

+ Do trong công việc đôi lúc còn chưa mạnh dạn, thẳng thắn góp ý cho đồng nghiệp, làm việc còn mang tính cả nể.

+ Do áp lực công việc ngày càng lớn.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

+ Đã mạnh dạn hơn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

+ Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

+ Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, (nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm)

..........................................................................

..........................................................................

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

..........................................................................

..........................................................................

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………..

2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

..........................................................................

..........................................................................

Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:.....................................................................

……………, ngày … tháng … năm 20....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:.........................

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:............

………………, ngày … tháng … năm 20.....

T/M CHI ỦY

Đảng ủy xếp loại mức chất lượng:...................

………….……, ngày … tháng … năm 20....

T/M ĐẢNG ỦY

8. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2024 của giáo viên 

ĐẢNG BỘ: ...............
Chi bộ: ....................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2024

Họ và tên: ...............................

Ngày sinh: ..............................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường .........................

Chi bộ: Trường ........................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị

Tôi luôn có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bản thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú. Thường xuyên gương mẫu đi đầu và vận động cán bộ, người thân trong gia đình, bà con nơi cư trú thực hiện nói và làm theo theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bản thân có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, hòa nhã với mọi người, luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó điều chỉnh mình trong phương pháp làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Trong công tác tôi luôn thực hiện nghiêm túc mọi quy định, quy chế của ngành, các cấp và Chi bộ đề ra; tham gia đầy đủ các hoạt động của đại phương. Bản thân tôi luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, vận động quần chúng, đồng nghiệp cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Chi bộ, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức cấp trên, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.

4. Về tổ chức kỷ luật.

- Chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật và Nhà nước; Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước tham gia đầy đủ các đợt ủng hộ hàng năm. Luôn đề cao ý thức tôn trọng, phục tùng kỉ luật; chấp hành tốt các qui định của cơ quan và nơi cư trú.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

- Thời gian dành cho các hoạt động tập thể chưa nhiều.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp.

- Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chung của trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

- Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

1. Phân loại chất lượng đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Phân loại chất lượng cán bộ công chức: .............

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

V. Cấp ủy, lãnh đạo có thẩm quyền phân loại chất lượng đảng viên, cán bộ công chức.

Cấp ủy phân loại chất lượng đảng viên

- Chi bộ phân loại:............................

......................................................

- Đảng ủy xã phân loại: .....................

.......................................................

(Ký, đóng dấu)

Lãnh đạo có thẩm quyền phân loại chất lượng cán bộ, công chức

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

(Ký, đóng dấu)

9. Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho giáo viên

ĐẢNG ỦY XÃ ..........

CHI BỘ TRƯỜNG.............

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày...tháng...năm...

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ...................................................

Ngày tháng năm sinh: .................................

Ngày vào đảng: ......... Ngày chính thức: ....

Chức vụ Đảng: .............................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ...................

Đơn vị công tác: ............................................

Sinh hoạt tại: .................................................

A ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

- Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

- Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

- Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

- Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo.

- Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác.

- Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh.

- Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

- Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

- Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định

- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống.

- Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn.

- Hết lòng hết sức với công việc được giao.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

- Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

- Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối hợp, kết hợp với các đoàn thể khác trong trường có lúc còn chưa cao.

- Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao.

- Quan hệ ứng xử với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

III. Giải trình những nội dung được gợi ý kiểm điểm, ý kiến góp ý (nếu có)

IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luậtcủa Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên

V. Kết quả phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

VI. Tự nhận mức phân loại chất lượng.

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

10. Bản tự kiểm điểm cá nhân giáo viên học kỳ I

PHÒNG GD- ĐT ...............…
TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HỌC KÌ I

Năm học..........

Họ và tên:....................................................

Ngày sinh:....................................................

Trình độ chuyên môn:...................................

Chức vụ:.......................................................

Đơn vị:...........................................................

I. Tự nhận xét quá trình công tác trong học kì 1:

1. Phẩm chất chính trị; Đạo đức lối sống:

* Ưu điểm:

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đồng thời tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Luôn gương mẫu và thương yêu học sinh.

Tồn tại:

2. Thực hiện quy chế chuyên môn:

* Ưu điểm:

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đến lớp đúng giờ, giảng dạy đúng và đủ chương trình đề ra.

- Soạn giảng đầy đủ, đúng yêu cầu, đã được tổ khối kiểm tra hồ sơ 2 đợt xếp loại A.

- Tham gia dự giờ thăm lớp học hỏi kinh nhiệm 2t/tháng.

- Chấp chữa bài cho học sinh đầy đủ, đúng Thông tư 22 của Bộ Giáo dục.

- Tham gia thao giảng 2 tiết xếp loại Giỏi.

- Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

- Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ 100% học sinh hoàn thành chương trình học kì I. Trong đó có …..em Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ……em vượt trội môn Toán; ……em vượt trội môn Tiếng Việt.

+ 100% học sinh đạt phẩm chất tốt.

+ Trong học kì I không có học sinh bỏ học.

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường và liên đề ra.

Tồn tại:

3. Các công tác khác:

- Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trườn đề ra.

- Nhiệt tình giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp bằng nhiều hình thức như kêu gọi trường, lớp ủng hộ vật chất, trích quỹ lớp mua sách vở cho các em, …

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

- Nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

............., ngày ... tháng ... năm 20...

Người viết kiểm điểm

II. Tổ đánh giá xếp loại:

.......................................................................

........................................................................

III. Nhà trường đánh giá kết luận.

........................................................................

..........................................................................

Hiệu trưởng

11. Bản kiểm điểm cá nhân Giáo viên 

ĐẢNG BỘ XÃ ..........

CHI BỘ TRƯỜNG.............

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày...tháng...năm...

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

- Họ và tên: ...................................................

- Chức vụ Đảng: ...........................................

- Chức vụ chính quyền, đoàn thể: .................

- Sinh ngày: ..................................................

- Đơn vị công tác: ...........................................

- Chi bộ: ............................................................

I. Ưu điểm

1. Về tư tưởng chính trị:

Là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn kiên định đối với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Là một đảng viên giáo viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên. Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

- Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.

- Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

- Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định.

- Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng hoc hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống;

- Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao;

- Hết lòng hết sức với công việc được giao.

- Đảm bảo ngày giờ công.

- Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

- Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

-Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức, kỷ luật:

- Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

- Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

- Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể.

- Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh

- Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.

- Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh. Đã giải quyết công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.

III. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

1. Về tư tưởng chính trị:

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

IV. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém , khuyết điểm trong thời gian tới

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Sâu sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình các khu dân cư, hoạt động của chi hội, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các công việc kịp thời.

- Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

-Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

- Cần linh hoạt, thật cẩn thận trong giải quyết công việc, tránh tư tưởng chủ quan.

- Học hỏi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn.Tham mưu với ban giám hiệu mua tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả.

V- Tự nhận mức phân loại chất lượng.

Xếp loại cán bộ công chức: Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

Xếp loại chất lượng đảng viên: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CHI BỘ (CHI BỘ)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Phần ghi kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức và đảng viên năm 20...:

- Phân loại cán bộ, công chức: ............................

- Phân loại đảng viên: ..........................................

T/M ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Cá nhân giáo viên là Đảng Viên cũng phải căn cứ vào Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu mà bản thân đã thực hiện đầu năm, để tự nhận định về bản thân mình trong suốt quá trình phấn đấu cả năm học. Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên đã được HoaTieu.vn tạo thành file tải để thầy cô tham khảo, in ra và hoàn thiện dễ dàng hơn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
45 304.261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Tải nhanh tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên của giáo viên 2024 mới nhất