Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19) 2024 mới nhất

Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

1. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử

Dưới đây là mẫu NA19: đề nghị cấp tài khoản điện tử được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA. Đây là mẫu thường được dùng cho đối tượng là người nước ngoài khi muốn xin thị thực điện tử. Hiện đây đang là mẫu mới nhất và có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ngày…… tháng…… năm ……

V/v đề nghị cấp tài khoản điện tử

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

Tên cơ quan, tổ chức ……………………………(1)

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: ………….Fax: ………..E-mail: ……

Đề nghị được cấp tài khoản điện tử để ………….(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Tên cơ quan, tổ chức;
  • Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử.

2. Mẫu NA19: Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử

Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử

3. Nộp hồ sơ đăng ký tài khoản điện tử ở đâu?

Hồ sơ đăng ký tài khoản điện tử cho người nước ngoài bao gồm văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử theo mẫu NA19 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA.

Nơi nộp hồ sơ đăng ký tài khoản điện tử cho người nước ngoài:

Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

+ 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

+ 333-335-335-7 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ)

4. Trình tự đăng ký tài khoản điện tử

Dưới đây là các bước đăng ký tài khoản điện tử cho người nước ngoài:

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam nộp hồ sơ.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức theo Mẫu số NB8 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA.

Trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do theo Mẫu số NB9 ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA.

Việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều 16b Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi 2019.

Trên đây là Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19) 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 7.441
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo