Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch 2023 mới nhất

Mẫu tờ khai về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch là mẫu tờ khai được lập ra để khai về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin người yêu cầu... Hoatieu xin chia sẻ mẫu Mẫu tờ khai về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch 2023 mới nhất dưới đây, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Tờ khai trích lục hộ tịch là gì?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định:

"Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính."

2. Mẫu bản sao tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH
-------------------

Kính gửi: (1) ..............................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ........................

Nơi cư trú: (2) .......................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ............................................

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: .....

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục (4) ....................... cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ....................Giới tính: ..............

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................

Dân tộc: ........................... Quốc tịch: ...................

Nơi cư trú: (2) .......................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ..............................................

Số định danh cá nhân (nếu có): ............................

Đã đăng ký tại:(5) ............ ngày .... tháng .... năm ...

Theo(6).................... số.................. quyển số:...........

Số lượng bản sao Trích lục đề nghị cấp:.................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

..........., ngày...tháng...năm...

Người yêu cầu
(Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

3. Cách ghi tờ khai trích lục hộ tịch

Mục “Kính gửi” (1): Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục khai sinh là cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc như Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Mục “Nơi cư trú” (2): Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú;

  • Nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú;
  • Nếu không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

Ví dụ: số nhà 8B, Ngõ 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mục “Giấy tờ tùy thân” (3): Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 187704455 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2010.

Mục (4): Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây cụ thể là Đăng ký khai sinh

Mục (5): Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mục (6): Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây cụ thể là Giấy khai sinh

Mục (7): Chỉ khai khi biết rõ.

4. Giá trị của bản sao trích lục hộ tịch so với bản chính

Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định, bản sao có giá trị trong các trường hợp:

- Cấp từ sổ gốc thay cho bản chính trong các giao dịch trừ khi pháp luật quy định khác

- Chứng thực từ bản chính thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch

5. Cấp bản sao trích lục khai sinh ở Hà Nội

Bước 1: Các bạn truy cập trang: https://dichvucong.hanoi.gov.vn

Bước 2: Nhấp chuột vào ô lựa chọn để lựa chọn UBND quận tương ứng với quận của bạn

Sau đó chọn lần lượt các thông tin của bạn như ví dụ trong hình dưới đây, xong thì nhấn Đồng ý và tiếp tục.

Bước 3: Điền và lựa chọn đầy đủ các thông tin cá nhân 

Kéo xuống và chọn số lượng bản sao trích lục hộ tịch mong muốn, tiếp tục điền thông tin cá nhân của người yêu cầu và người được trích lục:

Bước 4: Nhấp vào chữ "Chọn tệp tin" để đính kèm các giấy tờ trong yêu cầu:

1. Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính. Đối với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân chụp 02 mặt)

2. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch: Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính)

3. Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức. (chụp từ bản chính)

4. Văn bản ủy quyền (chụp từ bản chính)

Ghi chú: Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ. Những trường hợp khác văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

5. Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người được ủy quyền: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (chụp từ bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính; Đối với chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân chụp 02 mặt)

6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền (chụp bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ Sổ gốc)

7. Giấy tờ khác (Bản sao giây tờ cần trích lục, thông tin hỗ trợ,…)

Bước 5: Chọn hình thức nộp hồ sơ

  • Hình thức nộp hồ sơ chọn 'Nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công'
  • Hình thức nhận kết quả chọn 'Đến cơ quan giải quyết để nhận kết quả'

Hiện nay công dân vẫn phải trực tiếp đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để lấy kết quả.

Sau đó nhấn Đồng ý và tiếp tục để chờ thông báo nhận kết quả.

6. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

6.1. Quyền yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

6.2. Hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch

- Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Người yêu cầu xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trên đây là Mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.312
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo