Mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh

Mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên

Mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên là mẫu sổ theo dõi được lập ra để ghi chép lại quá trình theo dõi hạnh kiểm của học sinh, sinh viên trong năm học. Mẫu sổ theo dõi nêu rõ thông tin của các học sinh, nội dung và thời điểm vi phạm, bảng điểm và xếp loại hạnh kiểm của học sinh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên tại đây.

Mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên

Mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi hạnh kiểm học sinh, sinh viên như sau:

A – THEO DÕI HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP:

1. Những vi phạm:

STT

HỌ VÀ TÊN

Nội dung và thời điểm vi phạm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nội dung và thời điểm vi phạm (tt)

Ghi chú

2. Bảng điểm và xếp loại:

TT

Họ Tên

HỌC KỲ 1

Thg 8

Thg 9

Thg 10

Thg 11

Thg 12

ĐTb

XL

Đ

xl

Đ

xl

Đ

xl

Đ

xl

Đ

xl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 2.299
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo