3 Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch mới nhất

Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch là quyết định được lập ra để quyết định về việc thưởng Tết dương lịch cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

1. Thưởng Tết là gì?

Thưởng Tết được hiểu là một phần quà (có thể là hiện vật hoặc tiền mặt) được DN gửi đến NLĐ như một sự tri ân và công nhận vì những đóng góp của họ vào sự phát triển chung của DN đó trong suốt một năm qua.

Trước đây, hầu hết DN đều áp dụng hình thức thưởng tiền mặt cho công nhân viên. Một số DN thưởng nguyên 1-2 tháng lương, gọi là lương tháng 13, lương tháng 14. Tuy nhiên, từ năm 2021, Luật cho phép DN thưởng Tết bằng tài sản hoặc hiện vật nếu muốn. Điều này mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho cả NSDLĐ và NLĐ trong tặng và nhận quà.

2. Mẫu thưởng Tết dương lịch số 1

Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch

CÔNG TY ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thưởng Tết Dương Lịch năm ................)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .....................

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

- Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết Dương Lịch năm ........cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :

1) CBCNV có thời gian làm việc trên 01 năm mức thưởng:............đồng

2) CBCNV có thời gian làm việc trên 6=>1 năm mức thưởng: ............đồng.

3) CBCNV có thời gian làm việc 6<= tháng mức thưởng: .............đồng.

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày .................

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Mẫu thưởng Tết dương lịch số 2

CÔNG TY ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

Quyết định
V/v thưởng Tết dương lịch

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .....................

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

- Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp Tết .............cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày ..........;

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

.........., ngày...tháng...năm...

GIÁM ĐỐC

4. Mẫu thưởng Tết dương lịch số 3

CÔNG TY.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... ..........., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thưởng cho cán bộ công nhân viên nhân dịp Tết dương lịch............

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/20... của Công ty.

Để động viên kịp thời người lao động, Tổng giám đốc Công ty quyết định chi nhân dịp Tết Dương lịch 20...

Mức chi:..................... đồng/người

Đối tượng:

  • CBCNV thuộc Tổng Công ty tại thời điểm .../.../... (có thời gian công tác từ 1 tháng trở lên - trừ các trường hợp đang thử việc).
  • CBCNV về nghỉ hưu, tuất trong năm 20...

Yêu cầu các đơn vị lập danh sách gửi về Phòng Tổ chức - Đào tạo, thời gian trước ngày.../.../... để tổng hợp tình lãnh đạo Công ty phê duyệt.

Trường hợp về nghỉ hưu, tuất:

+ Các đơn vị chưa phân cấp do Phòng Tổ chức - Đào tạo lập danh sách.

+ Các đơn vị đã phân cấp do đơn vị lập danh sách.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Công ty;

- Lưu: HC, TC

CÔNG TY.....................

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên)

5. Có bắt buộc phải thưởng Tết Dương lịch không?

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019:

Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

=> Như vậy, việc thưởng Tết dương lịch không phải là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, mà tùy thuộc vào tình hình lao động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả công việc của người lao động. Do đó, thực tế cho thấy, mức thưởng Tết dương lịch ở các công ty là khác nhau, với những doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động có thể chỉ nhận được phần thưởng ít hoặc không được thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thưởng Tết Dương lịch bằng tiền, mà có thể thưởng bằng các hình thức tài sản khác hoặc sản phẩm do công ty sản xuất.

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động mà bản hợp đồng có điều khoản (quy chế thưởng) quy định rõ người lao động sẽ được thưởng trong dịp Tết Dương lịch nhưng doanh nghiệp không thực hiện đúng điều khoản thỏa thuận hợp đồng lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt. Mức phạt tùy thuộc vào số lượng người lao động không được trả lương đúng theo thỏa thuận.

6. Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận tiền thưởng Tết không?

Theo Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch mới nhất

=> Vậy, tiền thưởng Tết Dương lịch do doanh nghiệp, người sử dụng lao động thưởng cho nhân viên là khoản mà người lao động phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8.236
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo