Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ thư viện

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới trung tâm thông tin - thư viện để xin được cấp lại thẻ thư viện. Mẫu đơn xin cấp lại nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin cấp lại thẻ thư viện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc: Xin cấp lại thẻ thư viện

Kính gửi: - Trung tâm thông tin - thư viện .................

Tên em là: ............................................ Sinh ngày: ........................................

Nơi sinh: .........................................................................................................

Sinh viên lớp: ................................................ Ngành: ...................................

Em làm đơn này xin đề nghị một việc sau:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Em kính mong trung tâm thông tin - thư viên tạo điều kiện cấp lại thẻ thư viện cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!

.............., ngày...tháng...năm...

Người làm đơn

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ thư viện

Đánh giá bài viết
1 848
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo