Mẫu công văn cam kết với cơ quan thuế mới nhất 2024

Mẫu công văn cam kết với cơ quan thuế mới nhất năm 2024 là gì? Cách viết công văn cam kết với cơ quan thuế chi tiết? Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin chia sẻ đến các bạn một số mẫu công văn cam kết với cơ quan thuế đầy đủ, chi tiết, dùng trong nhiều trường hợp phát sinh sự việc với cơ quan thuế. Mời các bạn tải các mẫu công văn cam kết với cơ quan thuế trong link download của bài.

1. Khi nào sử dụng công văn cam kết với cơ quan thuế?

Công văn là văn bản hành chính được sử dụng rất phổ biến trong các đơn vị, cơ quan, công ty, doanh nghiệp làm phương tiện liên lạc công việc chính thống giữa các tổ chức, cơ quan với nhau, giữa cơ quan chức năng với công dân. Công văn có cam kết pháp lý giúp các bên tránh được những trường hợp tranh chấp mâu thuẫn, đảm bảo quyền lợi của cơ quan, tổ chức từ đó đảm bảo được sự hợp tác bền vững giữa hai bên.

Công văn cam kết với cơ quan thuế là văn bản hành chính do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện cam kết với cơ quan thuế khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không nợ thuế, không hoàn thuế với cơ quan thuế.

Cá nhân làm cam kết với cơ quan thuế khi thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Cá nhân, tổ chức làm cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu Công văn cam kết với cơ quan thuế

Công văn cam kết với cơ quan thuế là văn bản hành chính, do đó cần trình bày theo thể thức văn bản quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư như sau:

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

- Số, ký hiệu của văn bản: Số và thời gian ban hành văn bản được lấy theo thứ tự thời gian ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức trong năm (bắt đầu liên tiếp từ số 01 vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).

Số và ký hiệu văn bản thống nhất giữa văn bản giấy và văn bản điện tử. Đối với văn bản giấy, việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với văn bản điện tử thì việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện bằng chức năng của Hệ thống.

- Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/nơi nhận công văn.

- Phần kính gửi: Công văn cam kết thuế với cơ quan thuế dành cho doanh nghiệp gửi tới Cục thuế cấp tỉnh hoặc Chi cục thuế cấp quận huyện.

- Các thông tin đăng ký chính xác về doanh nghiệp.

- Nội dung văn bản: Trình bày về hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc làm công văn với nội dung trên.

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức:

Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai. Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số.

- Nơi nhận: Cơ quan gửi và lưu hồ sơ. Lưu bản gốc tại Văn thư cơ quan và phải được đóng dấu ngay sau khi phát hành, sắp xếp theo thứ tự đăng ký. Khi lưu văn bản điện tử thì lưu bản gốc văn bản điện tử phải được lưu trên Hệ thống của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

3. Mẫu công văn cam kết không nợ thuế với cơ quan thuế

Mẫu công văn cam kết không nợ thuế với cơ quan thuế dành cho doanh nghiệp

CÔNG TY…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../………..
V/v cam kết không nợ thuế
............, ngày... tháng... năm.....

Kính gửi: Cục/chi cục thuế ………….

(Địa chỉ:……………………………………..)

Tên doanh nghiệp:………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………..

Điện thoại:…………………….. Fax:……………………………..

Đại diện theo pháp luật ………………………Chức vụ: ………………………..

Hiện tại Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục […], để có cơ sở báo cáo cho […] về tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bằng văn bản này, Công ty …………… xin cam kết: Tính tới thời điểm hiện tại, công ty của chúng tôi không còn nợ bất kỳ loại thuế nào với cơ quan nhà nước.

Công ty chúng tôi xin cam đoan những nội dung mà công ty tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT;

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu công văn cam kết thuế với cơ quan thuế dành cho cá nhân

>> Tham khảo: Mẫu cam kết nộp thuế - mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC

4. Mẫu cam kết mua hóa đơn bán hàng - Mẫu số CK01/AC

Mẫu cam kết mua hóa đơn bán hàng là văn bản hành chính do tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (hợp tác xã, nhà thầu...); hộ cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế... cam kết với cơ quan thuế về việc mua và sử dụng hóa đơn bán hàng do cơ quan thuế phát hành, đặt in.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

CAM KẾT

Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: .................................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ...........................................................

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)...............................................

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: .................................................................................................................

+ Di động: ................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)............................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ......................................................................................................................

Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.............Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Trên đây là Mẫu công văn cam kết với cơ quan thuế mới nhất năm 2024. Mời các bạn đón đọc các nội dung hữu ích khác tại mục Biểu mẫu: Thuế - Kế toán - Kiểm toán của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo