Mẫu biên bản hiện trường 2022

Mẫu biên bản hiện trường là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại nội dung của hiện trường. Mẫu biên bản hiện trường nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra, thành phần tham dự, nội dung chính của biên bản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản hiện trường tại đây.

Biên bản kiểm tra hiện trường là mẫu được sử dụng một cách rộng rãi và rất phổ biến tại các hiện trường thi công xây dựng. Nội dung chính của biên bản hiện trường là: Thông tin về thời gian và cũng như địa điểm thực hiện biên bản hiện trường, Các thành phần tham gia, Nội dung chính được thực hiện... Biên bản hiện trường giúp cho việc giải quyết các vấn đề về việc giám sát thi công của công trình xây dựng trở nên dễ dàng hơn.

1. Biên bản hiện trường là gì?

Mẫu bản kiểm tra hiện trường là mẫu biên bản được lập nên dùng để ghi chép lại việc kiểm tra hiện trường xây dựng công trình, thông qua bản kiểm tra hiện trường công trình này công việc giám sát thi công sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2. Mẫu biên bản hiện trường

Mẫu biên bản hiện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

..............., ngày....tháng....năm.....

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Số: .............../BBHT

Công trình: ................................................................................................................

Địa điểm: ...................................................................................................................

1. Thời gian và địa điểm:

Vào lúc .... giờ ...... tại ..................................................................... Chúng tôi gồm:

2. Thành phần

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

Đại diện:

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

Ông: .................................................. Chức vụ ........................................................

3. Nội dung

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Kết luận: Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên. Biên bản kết thúc lúc ..... giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ..... bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)
..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)
..............................
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Biên bản hiện trường công trình xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

……………, ngày….tháng….năm…..

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Số: ……………/BBHT

Hôm nay, ngày…tháng….năm….vào hồi …. giờ …… tại ……………. Chúng tôi gồm:

1.Đại diện công ty: ………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

2. Đại diện công ty: ……………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

3. Đại diện công ty:……………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ ……………………………..

Có mặt tại công trình ………….(Địa điểm: ………….) để xem xét, phân tích hiện trường công trình như sau:

– Về thiết kế theo bản vẽ: …………………..

– Về an toàn khi thi công: …………………..

– Về vật tư, vật liệu xây dựng: ………………………

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản kết thúc lúc ….. giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY….
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN CÔNG TY ….
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản hiện trường cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 62.638
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo