Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2024 mới nhất

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả kiểm tra sức khỏe của công dân, số lượng công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn

1. Nội dung báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Để thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân cần đáp ứng các điều kiện về nhân thân và sức khỏe theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Sau khi thực hiện các nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đơn vị kiểm tra sức khỏe có thẩm quyền như Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện sẽ phải làm báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để báo cáo lên cấp trên các nội dung: Số lượng công dân khám theo kế hoạch, số lượng công dân đã được khám/kiểm tra, phân loại sức khỏe công dân được khám.

Những công dân đủ điều kiện sức khỏe được gọi nhập ngũ là những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 và không gọi công dân cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ, nghiện ma túy, bị HIV, AIDS.

2. Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất năm 2024 là mẫu 2b ban hành tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP.

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Huyện ................................
Hội đồng KSK NVQS

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................

..................., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Năm ..........

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Số lượng cần kiểm tra theo kế hoạch

2

Số lượng đã kiểm tra

3

Phân loại sức khỏe:

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Hội đồng NVQS huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Lưu ..........

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên và đóng dấu)

3. Nội dung khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Vòng 2

Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định nội dung khám sức khỏe gồm:

+ Khám về thể lực; lâm sàng theo các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, tâm thần, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa (đối với nữ).

+ Khám cận lâm sàng: công thức máu; nhóm máu (ABO); chức năng gan (AST, ALT); chức năng thận (Ure, Creatinine); đường máu; virus viêm gan B (HBsAg); virus viêm gan C (Anti-HCV); HTV; nước tiểu toàn bộ. (10 thông số); siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim; X-quang tim phổi thẳng; xét nghiệm nước tiểu phát hiện ma túy.

+ Chủ tịch Hội đồng chỉ định thêm các xét nghiệm khác theo yêu cầu chuyên môn để kết luận sức khỏe được chính xác.

Quy trình khám sức khỏe như sau:

+ Lập danh sách công dân khám.

+ Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe (ra lệnh gọi khám sức khỏe).

+ Tổ chức khám sức khỏe theo các nội dung quy định và thực hiện theo 2 vòng như khám thể lực, lâm sàng và khám cận lâm sàng, sàng lọc HIV, ma túy.

Thông tư số 105/2023/TT-BQP cũng quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe và phương pháp cho điểm tình trạng sức khỏe như sau:

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Mời bạn đọc theo dõi các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 134
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo