Mẫu bản cam kết tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin của người cam kết, nội dung cam kết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá như sau:

Tên cơ quan chủ quản ...............

Tên CLB .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BẢN CAM KẾT

V/v Tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng đá ................. và các tổ chức bóng đá Quốc tế mà Liên đoàn bóng đá ............... là thành viên

Kính gửi: Liên đoàn bóng đá .............

Tên đơn vị: ...............................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................

Điện thoại:………………………………., Fax: ...........................................

Xin cam kết:

1. Tuân thủ và đảm bảo sự tuân thủ của các thành viên, CLB, Cán bộ, quan chức, người môi giới và những người khác thuộc tổ chức mình đối với điều lệ, các quy định và quyết định của FIFA, AFC, AFF và luật thi đấu do Hội đồng luật Liên đoàn bóng đá Quốc tế (tên viết tắt là IFAB) và FIFA ban hành.

2. Công nhận cơ quan trọng tài duy nhất do Liên đoàn bóng đá ............. chỉ định để giải quyết các tranh chấp trong bóng đá đồng thời công nhận thẩm quyền giải quyết của Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Thành phố ......................, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tuân thủ các quyết định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Thành phố ...................... (HFF).

3. Khẳng định chỉ tổ chức và tham gia vào các giải đấu trong trường hợp đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn bóng đá Thành phố .............(HFF) đồng ý trước.

.........., ngày...tháng...năm...

TM/ ………………………….
Ký tên (đóng dấu)

Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Mẫu bản cam kết về việc tuân thủ quy định của liên đoàn bóng đá

Đánh giá bài viết
1 2.687
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo