Đơn xin thành lập câu lạc bộ 2023

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn xin thành lập câu lạc bộ mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu đơn dùng để gửi lên ban lãnh đạo nhà trường xin thành lập câu lạc bộ phục vụ nhu cầu giải trí bổ ích của học sinh, sinh viên. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ là gì?

Đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ là mẫu do thành viên câu lạc bộ lập ra nhằm để đề nghị các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền cho phép thành lập câu lạc bộ tại chính nơi đó, tạo điều kiện cho các thành viên có cùng sở thích, đam mê được sinh hoạt cùng nhau. Đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ được sử dụng khi muốn thành lập CLB bóng đá, CLB vẽ, CLB Tiếng Anh, CLB võ thuật, CLB nhảy múa...

2. Đơn xin thành lập câu lạc bộ số 1

Đơn xin thành lập câu lạc bộ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- & ------------
ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ.............

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Cung văn hóa ...........

- Phòng nghiệp vụ VHTT Cung văn hóa

Cung văn hóa ..........là Trung tâm văn hóa lớn của thành phố, những năm qua đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút đông đảo CBCNVC và các tầng lớp nhân dân lao động thành phố đến tham gia sinh hoạt, học tập với nhiều nội dung phong phú đa dạng.

Chúng tôi là những quần chúng có cùng chung sở thích........................... Hiện đang tập luyện tại ............................... số lượng hội viên: ........../người.

Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc; Phòng nghiệp vụ VHTT Cung văn hóa cho phép thành lập câu lạc bộ.........................................và được sinh hoạt tại Cung văn hóa.

Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành và thực hiện nghiêm nội qui của Cung văn hóa và qui chế của câu lạc bộ; Tổ chức tốt nội dung sinh hoạt thường kỳ của CLB, tích cực tham gia các hoạt động do Cung văn hóa tổ chức; sẵn sàng tham gia các hoạt động đỉnh cao, các chương trình giao lưu...; có trách nhiệm đóng góp lệ phí sinh hoạt theo yêu cầu của Cung văn hóa.

Xin chân thành cám ơn!

3. Đơn xin thành lập câu lạc bộ số 2

CÂU LẠC BỘ ………………

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
Câu lạc bộ …………………

Kính gửi: Hội Sinh viên Trường……………..

Nhằm hưởng ứng phong trào …..………………………… trong sinh viên trường…………, đồng thời góp phần tạo nên sân chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng.

Căn cứ tình hình và nhu cầu của sinh viên về lĩnh vực ………………..........……..

Tôi tên: ……………………………………………… lớp ………………………..

Hiện đang sinh hoạt tại CLB ……………………………………………………….

Thay mặt cho nguyện vọng của nhóm yêu thích lĩnh vực …………...…………… đang học tập và rèn luyện tại trường………….kính đề nghị Hội Sinh viên trường tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập Câu lạc bộ …………………………………………

Chúng tôi xin chấp hành đúng các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường và quy chế hoạch động CLB của………..

Trong lúc chờ sự đồng ý và ra quyết định công nhận của Hội Sinh viên trường ………., đại diện cho nhóm yêu thích …………. xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

….………., ngày…….tháng…..năm………

Người làm đơn

4. Cách viết đơn đề nghị thành lập câu lạc bộ

- Đề gửi người có thẩm quyền trong việc ban hành quyết định thành lập câu lạc bộ

Ví dụ: ở trường thì có thể gửi cho hội sinh viên của trường

- Điền rõ thông tin của người làm đơn: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại,…

- Nêu rõ nguyện vọng muốn xin thành lập câu lạc bộ về lĩnh vực gì? Cụ thể hoạt động ra sao?

- Nêu rõ những cam kết trong quá trình hoạt động của câu lạc bộ.

5. Quy trình để thành lập câu lạc bộ sinh viên

- Khảo sát tình hình, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên:

+ Xây dựng mẫu phiếu khảo sát dựa trên mục đích và dự kiến các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ và đặc thù của từng trường cho phù hợp (Phiếu dưới hình thức trắc nghiệm, rõ ràng, dễ hiểu, tránh quá dài).

+ Phát phiếu khảo sát, thu phiếu và tổng hợp số liệu.

- Căn cứ các chủ trương của Hội Sinh viên cấp trên và của trường, các chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của Hội đã đặt ra.

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ phù hợp với chủ trương, định hướng hoạt động, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Hội đã đề ra.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Dự kiến nhân sự tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phụ trách các Ban của Câu lạc bộ và lực lượng tham gia Câu lạc bộ.

+ Dự kiến nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động, địa điểm, các nguồn hỗ trợ từ nhà trường và các tổ chức khác cho Câu lạc bộ.

- Lựa chọn mô hình Câu lạc bộ phù hợp:

+ Căn cứ kết quả khảo sát về nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên.

+ Căn cứ vào thế mạnh và điều kiện thực tế.

- Xây dựng đề án thành lập câu lạc bộ:

+ Nêu mục đích ý nghĩa việc thành lập câu lạc bộ.

+ Đưa ra các nội dung hoạt động của câu lạc bộ (có mấy nội dung chính).

+ Dự kiến bộ máy quản lý, điều hành câu lạc bộ (Ban Chủ nhiệm, phụ trách các Ban).

+ Xây dựng quy chế hoạt động của câu lạc bộ (Cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm, từng thành viên Ban Chủ nhiệm và thành viên câu lạc bộ).

+ Xây dựng điều lệ và nội quy hoạt động của câu lạc bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Văn hóa - Du lịch - Thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 19.190
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo