Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2024 qua mạng

Cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng như thế nào? Qua bài viết này HoaTieu.vn xin hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế môn bài trực tuyến qua mạng (online) và trực tiếp theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC (được SĐBS tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP) quy định về lệ phí môn bài.

1. Xác định số thuế môn bài phải nộp: (áp dụng từ 1/1/2024)

1.1 Đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

TT

Căn cứ thu

Mức thu

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm

- Mức thu lệ phí môn bài căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- Nếu vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

1.2 Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

TT

Doanh thu

Mức nộp

1

Trên 500 triệu đồng/năm

01 triệu đồng/năm

2

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

- Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình theo hướng dẫn Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):

Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp và thời hạn nộp thuế, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 2 cách dưới đây:

2. Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp

Bước 1: Lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/LPMB 2024 (ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài năm 2024

Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS (ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Mã tiểu mục của thuế môn bài thay đổi như sau, kể từ 1/1/2024.

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm BậcMã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/nămBậc 12862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/nămBậc 22863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,
đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác
1.000.000 đồng/nămBậc 32864

Sau khi làm xong các bạn đem đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.

3. Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tuyến qua mạng

Cách nộp thuế môn bài 2024 trên thuế điện tử mà người nộp thuế có thể tham khảo:

Bước 1: Truy cập trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Trang kê khai thuế điện tử
Trang kê khai thuế điện tử

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp

Đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp
Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp

Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn [Nộp thuế] => Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài => Tạm nộp

Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài
Chọn ngân hàng cần nộp tiền thuế môn bài

Bước 4: Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024

- Loại tiền: Chọn VND

- Trích từ tài khoản nào: Chọn số tài khoản nào của Ngân hàng đã chọn ở bước 3 để trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Điền đầy đủ các nội dung trên tờ
Điền tờ khai thông tin nộp thuế môn bài 2024

- Thông tin cơ quan quản lý thu: Mặc định thông tin cơ quan quản lý thu của doanh nghiệp.

Nếu nộp thuế cho chi nhánh/văn phòng đại diện thì phải chọn lại mục này để thay đổi cho đúng với cơ quan quản lý thu của chi nhánh/văn phòng đại diện.

- Thông tin Kho Bạc:

+ Chuyển cho Kho bạc Nhà nước: Hệ thống tự động chọn

+ Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Chọn bất kỳ ngân hàng nào nhưng nên chọn cùng hệ thống ngân hàng với ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản (nếu có)

- Loại thuế: Chọn “Thuế Nội địa”

Chọn “Thuế Nội địa”
Chọn “Thuế Nội địa”

- Trong mục “Các loại thuế khác”, click “Lựa chọn” => Tờ khai (Số quyết định, thông báo chưa có nên sẽ nộp theo Tờ khai) => Chọn Tờ khai => Kéo xuống dưới tại mục “THUẾ MÔN BÀI” chọn 01/LPMB - Tờ khai lệ phí môn bài (TT80/2021) => Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo chọn Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY và điền 2024 vào ô bên cạnh để được “00/CN/2024” => Tiếp tục

Điền năm nộp thuế
Điền năm nộp thuế

- Tại mục Nội dung các khoản nộp NSNN chọn Mục 2850 – Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh => Tra cứu => Kéo xuống dưới để chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

Chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp
Chọn mức lệ phí môn bài mà doanh nghiệp phải nộp

Xác định mức lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp => Điền số tiền tương ứng với mức lệ phí môn bài phải nộp vào mục Số tiền VND, ví dụ bậc 1 sẽ điền 3.000.000 đồng => Nhập vào ô Ghi chú: "Nộp tiền lệ phí môn bài 2024"

Bước 5: Chọn [Hoàn thành] và kiểm tra lại thông tin => Chọn [Ký và nộp]

Bước 6: Sau khi Ký số và nộp thành công thì người nộp thuế tiến hành tra cứu bằng cách sau:

- Chọn [Nộp thuế] => [Tra cứu giấy nộp tiền] và tiến hành tra cứu theo ngày lập giấy nộp tiền (tức ngày nộp).

4. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

Thời hạn nộp tiền thuế môn bài cũng là thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài nhé các bạn:

  • Những DN mới thành lập: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.
  • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD.
  • Những DN đang hoạt động: Chậm nhất là ngày 30/1 (đầu năm).

Cụ thể thời hạn nộp tờ khai và lệ thuế môn bài năm 2024 như sau:

+ Đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024, thời hạn ra Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2024;

+ Trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất , kinh doanh sau đó ra hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau : Nếu ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30/07/2024 ; nếu ra hoạt động trong 06 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30/01/2025, thời hạn gửi Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các thông tin có liên quan tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 392
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo