Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Biên bản ghi nhận vụ việc mới nhất hiện nay để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính. Đây là mẫu biên bản được ban hành theo thông tư 79/2022/TT-BQP Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ quốc phòng. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc là gì?

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc theo thông tư 79/2022/TT-BQP dùng để ghi nhận vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tin báo có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng vi phạm, cần xác minh để làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này chỉ lưu tại Hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền lập biên bản.

2. Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc theo thông tư 79/2022/TT-BQP

Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc theo thông tư 79/2022/TT-BQP
Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc theo thông tư 79/2022/TT-BQP

Mẫu MBBGNVV về biên bản ghi nhận vụ việc theo thông tư 79/2022/TT-BQP đang là mẫu mới nhất hiện nay và có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BB-GNVV

BIÊN BẢN
Ghi nhận vụ việc... (1) …..

Hôm nay, vào hồi.... giờ , ngày……. tháng …….năm ……., tại (2)………

…………………….…………………….………

Chúng tôi gồm:

1. Họ tên: ……………; Cấp bậc:…………….;

Chức vụ: ………………………............……...;

Đơn vị: …………………….…..................…...;

2. Họ tên: ……; Cấp bậc:…………………….;

Chức vụ: …………...........................………...;

Đơn vị: ……………..................................…...;

Có sự chứng kiến (tham gia) của:

1. <Họ và tên> (3) …………; Giới tính:………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:………

Nghề nghiệp: …….…………………….…………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….…

2. <Họ và tên> (3) ……………; Giới tính:………

Ngày, tháng, năm sinh: ……./ ……../ ……….; Quốc tịch:………

Nghề nghiệp: …….…………………….…………

Nơi ở hiện tại: ….…………………….………….

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:….…….. ;

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….…

2.<Tên tổ chức> (3) ….……………………….….

Địa chỉ trụ sở chính: ….……………………….…

Mã số doanh nghiệp: ….……………………….

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ….……………………….….………………………

Ngày cấp: ……./ ……../ ……….; Nơi cấp: ….…

Người đại diện theo pháp luật: ……..; Giới tính:……

Chức danh: …………………………………………

Tiến hành lập biên bản với nội dung như sau:(4)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Biên bản kết thúc hồi…….. giờ ………..cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, xác nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây./.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên)

NGƯỜI THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết mẫu biên bản ghi nhận vụ việc

(1) Ghi rõ tên nội dung vụ việc.

(2) Ghi rõ địa điểm tiếp nhận hoặc kiểm tra vụ việc. Đối với vụ việc xảy ra trên biển ghi rõ tọa độ và thuộc vùng biển nào của Việt Nam (nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc khu vực Vịnh Bắc bộ, vùng nước lịch sử, vùng biển giáp ranh).

(3) Ghi thông tin cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với thực tiễn vụ việc.

(4) Mô tả vụ việc: Thời gian, địa điểm xảy ra và diễn biến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đối với vụ việc trên biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, hành vi cá nhân, tổ chức./.

Trên đây là Mẫu biên bản ghi nhận vụ việc 2024 mới nhất theo thông tư 79/2022/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 350
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo