Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện 2024 mới nhất

Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mỗi ngày trong đời sống có rất nhiều sự kiện diễn ra, nhưng không phải sự kiện nào cũng có thể tùy ý tổ chức. Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ những sự kiện phải xin giấy phép và mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện mới nhất hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện là gì?

Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp phép tổ chức sự kiện. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp phép...

2. Những sự kiện nào phải xin giấy phép?

Theo quy định pháp luật hiện nay, ngoài những sự kiện cá nhân nhỏ như đám giỗ, sinh nhật, đầy tháng, liên hoan…. thì hầu hết các sự kiện, chương trình thì đều phải xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền như: buổi họp báo, chương trình biểu diễn thời trang, cuộc thi sắc đẹp, chương trình ca nhạc, sự kiện quảng bá sản phẩm,… Tùy thuộc và loại sự kiện, chương trình thì yêu cầu giấy phép sẽ khác nhau.

3. Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện 2024

3.1. Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện chung

Các bạn có thể dùng mẫu đơn này dùng trong các trường hợp như xin cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, chương trình ca nhạc,.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

…., ngày…tháng…năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Về việc: Cấp phép tổ chức sự kiện)

Kính gửi: - Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh …

- Ủy ban nhân dân ….

- Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Tên đơn vị: …………(1)

Địa chỉ: ……(2)

Điện thoại: ……(3)

Giấy phép kinh doanh: ……(4)

Quyết định thành lập đơn vị số: …….nơi cấp: ………(5)

Họ và tên người đại diện: ……(6)

Chức vụ: ……(7)

Căn cứ Quyết định số … ngày… của Hội đồng nghệ thuật… và điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 79/2012/NĐ-CP:

Điều 3. Chính sách của Nhà nước

Nhà nước ban hành các chính sách sau đây:

a) Khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu theo quy định của pháp luật; …”

Chúng tôi xin cấp Giấy phép tổ chức kiện:

Sự kiện: (8)

Bao gồm các chương trình:

- Tên chương trình: (9)

+ Thời gian: (10)

+ Thời lượng chương trình (số phút): (11)

+ Người chịu trách nhiệm chương trình: (12)

+ Địa điểm: (13)

- …

Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Hồ sơ nộp kèm theo: (14)

- …

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện B và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3.2. Đơn xin cấp phép tổ chức triển lãm

Đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm mới nhất theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT.

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…

Số:……/ …… (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…… ,ngày…...... tháng…...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm

Kính gửi:.................................

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:.............................

Trụ sở (địa chỉ): .............................Số điện thoại:.............................

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm với các thông tin sau đây:

- Mục đích triển lãm/hội chợ.............................

- Thời gian từ ngày........ tháng........ năm........ đến ngày........ tháng........ năm........

- Tại địa điểm:.............................

Kèm theo đơn này:.............................

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ;

- Danh sách các đơn vị tham gia.

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

4. Hướng dẫn cách điền đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện

(1): Điền tên đơn vị tổ chức sự kiện

(2): Điền địa chỉ

(3): Điền điện thoại

(4): Điền giấy phép kinh doanh

(5): Điền quyết định thành lập đơn vị

(6): Điền họ tên người đại diện

(7): Điền chức vụ của người đại diện

(8): Điền tên sự kiện

(9): Điền tên chương trình

(10): Điền thời gian tổ chức

(11): Điền thời lượng chương trình diễn ra

(12): Điền tên người chịu trách nhiệm chương

(13): Điền địa điểm tổ chức

(14): : Điền hồ sơ kèm theo

5. Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Để được cấp giấy phép tổ chức sự kiện, cần phải trải qua quy trình như sau:

  • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép.
  • Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
  • Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và ra quyết định cấp giấy phép nếu đáp ứng được các quy định.
  • Nhận giấy phép tổ chức sự kiện.

6. Nộp đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện ở đâu?

Tùy theo vào tính chất, quy mô của mỗi sự kiện thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức sự kiện cũng khác nhau. Cụ thể:

  • Đối với những sự kiện trong nước quy mô vừa và nhỏ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao ở tỉnh/thành phố nơi tổ chức sự kiện thường sẽ là cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
  • Đối với những sự kiện có quy mô lớn, thực hiện từ 2 tỉnh/thành phố trở lên, ví dụ như các chuyến lưu diễn, tour diễn.... thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thường là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Công thương hoặc Bộ Thông tin và truyền thông,…

Đối với những hội nghị, hội hội quốc tế cấp cao có sự tham dự của người đứng đầu, quan chức cấp cao của các quốc gia, tổ chức quốc tế thì Thủ tướng Chính phủ là người đưa ra quyết định cho phép tổ chức.

Trên đây là Mẫu đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện 2024 mới nhất, dành cho các tổ chức, cá nhân muốn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật, xin tổ chức biểu diễn ca nhạc, xin tổ chức triển lãm,.... Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết khác tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9.267
0 Bình luận
Sắp xếp theo