Nhận xét môn Mỹ thuật tiểu học theo Thông tư 22, Thông tư 27

Lời nhận xét môn Mĩ thuật tiểu học được Hoatieu chia sẻ đến bạn đọc trong bài viết này bao gồm mẫu nhận xét Mĩ thuật theo Thông tư 22, lời nhận xét môn Mĩ thuật theo Thông tư 27 sẽ là những gợi ý bổ ích cho các thầy cô khi ghi nhận xét, đánh giá môn Mĩ thuật dành cho học sinh tiểu học cuối kì, cuối năm học. Sau đây là nội dung chi tiết lời nhận xét môn Mĩ thuật lớp 1, 2, 3 theo Thông tư 27 và lời nhận xét môn Mĩ thuật lớp 4, lời nhận xét môn Mĩ thuật lớp 5. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá học sinh tiểu học là quá trình thu thập, xử lý thông tin thông qua các hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Việc đánh giá học sinh tiểu học bao gồm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến quý thầy cô một số mẫu nhận xét đánh giá môn Mỹ thuật tiểu học theo Thông tư 27, Thông tư 22 giúp các thầy cô sử dụng linh hoạt các lời nhận xét đánh giá học sinh tiểu học để sử dụng khi nhận xét đánh giá cuối kì 1, kì 2 và cả năm.

1. Mẫu nhận xét môn Mĩ Thuật tiểu học theo Thông tư 27

Mẫu nhận xét môn Mĩ Thuật tiểu học theo Thông tư 27

Dưới đây là những mẫu lời nhận xét môn Mĩ thuật tiểu học theo Thông tư 27 dành cho các khối lớp học chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vẽ đẹp

Có năng khiếu vẽ

Có năng khiếu nặn các con vật

Vẽ theo mẫu đúng

Biết phối hợp màu sắc khi vẽ

Biết trang trí đường diềm, tô màu tự nhiên

Biết vẽ dáng người, con vật, cốc theo mẫu

Có năng khiếu vẽ theo chủ đề

Biết vẽ, nặn các con vật

Có tính sáng tạo khi vẽ, trang trí.

Em có ý thức chuẩn bị bài học

Em chuẩn bị bài học rất tốt/tốt.

Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.

Em có khả năng tự học một mình.

Em có ý thức bảo quản sản phẩm sáng tạo của mình/của bạn.

Em giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập rất tốt

Em biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.

Em luôn tập trung quan sát, trả lời đúng câu hỏi về nhận biết kiến thức.

Em biết liên hệ hình ảnh quan sát với hình ảnh trong thực tế

Em biết liên hệ hình, khối cơ bản với một số đồ vật ở xung quanh

Em nắm được cách thực hành và biết vận dụng để tạo sản phẩm.

Em nắm được nội dung bài học và biết liên hệ với cuộc sống

Em biết liên hệ ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống

Em biết phối hợp cùng bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập

Em biết sử dụng đồ dùng, công cụ an toàn trong thực hành

Em biết sử dụng vật liệu sẵn có để sáng tạo sản phẩm

Em thể hiện sự thích thú sáng tạo với vật liệu sẵn có

Em biết giới thiệu sản phẩm của mình và chia sẻ cảm nhận về bài học

Em biết mô tả sản phẩm theo cảm nhận

Em biết mô tả hình ảnh chính ở tác phẩm mĩ thuật

Em biết trao đổi cùng bạn bè trong các hoạt động học tập

Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.

Em giới thiệu sản phẩm rõ ràng, tự tin

Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

Em biết tôn trọng ý kiến, câu trả lời và sản phẩm của bạn

Em bước đầu biết tự học.

Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng còn chậm.

Em chưa có ý thức tự học, tự chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.

Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi với bạn.

Em nên mạnh dạn, tự tin trả lời câu hỏi, giới thiệu sản phẩm.

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Em có ý thức chuẩn bị bài học

Em chuẩn bị bài học rất tốt/tốt.

Em tự giác tham gia các hoạt động học tập: cá nhân, nhóm.

Em có khả năng tự học một mình.

Em có ý thức bảo quản sản phẩm sáng tạo của mình/của bạn.

Em giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập rất tốt

Em biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.

Em luôn tập trung QS, trả lời đúng câu hỏi về nhận biết kiến thức.

Em biết liên hệ hình ảnh quan sát với hình ảnh trong thực tế

Em biết liên hệ hình, khối cơ bản với một số đồ vật ở xung quanh

Em nắm được cách thực hành và biết vận dụng để tạo sản phẩm.

Em nắm được nội dung bài học và biết liên hệ với cuộc sống

Em biết liên hệ ứng dụng sản phẩm vào cuộc sống

Em nên mạnh dạn, tự tin trả lời câu hỏi, giới thiệu sản phẩm.

Em biết phối hợp cùng bạn trong thực hiện nhiệm vụ học tập

Em biết sử dụng đồ dùng, công cụ an toàn trong thực hành

Em biết sử dụng vật liệu sẵn có để sáng tạo sản phẩm

Em thể hiện sự thích thú sáng tạo với vật liệu sẵn có

Em biết giới thiệu SP của mình và chia sẻ cảm nhận về bài học

Em biết mô tả sản phẩm theo cảm nhận

Em biết mô tả hình ảnh chính ở tác phẩm mĩ thuật

Em biết trao đổi cùng bạn bè trong các hoạt động học tập

Em có khả năng báo cáo kết quả làm việc của nhóm với giáo viên.

Em giới thiệu sản phẩm rõ ràng, tự tin

Em biết tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của bản thân và của bạn.

Em biết tôn trọng ý kiến, câu trả lời và sản phẩm của bạn

Em bước đầu biết tự học.

Em tự giác thực hiện nhiệm vụ học nhưng còn chậm.

Em chưa có ý thức tự học, tự chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập.

Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi với bạn.

2. Nhận xét môn Mỹ thuật lớp 1,2,3,4,5 theo thông tư 22

STT

Nội dung nhận xét

1

MT1

Biết giữ gìn đồ dùng học tập

2

MT10

Cần tự giác học tập

3

MT11

Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

4

MT12

Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến

5

MT13

Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

6

MT14

Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao

7

MT15

Chưa hoàn thành bài tập ở nhà

8

MT16

Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục

9

MT17

Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập

10

MT18

Có cố gắng trong học tập

11

MT19

Có tiến bộ trong học tập

12

MT2

Biết giúp bạn học tập

13

MT20

Hiểu bài và làm bài đầy đủ

14

MT21

Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp

15

MT22

Hoàn thành công việc được giao

16

MT23

Hoàn thành nhiệm vụ được giao

17

MT24

Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học

18

MT25

Tập trung, lắng nghe trong giờ học

19

MT26

Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập

20

MT27

Tiếp thu bài chậm

21

MT28

Tiếp thu bài nhanh

22

MT29

Tự giác học tập

23

MT3

Biết hợp tác với bạ

24

MT30

Tự giác tham gia vào công việc nhóm

25

MT31

Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý

26

MT32

Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập

27

MT4

Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập

28

MT5

Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao

29

MT6

Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa

30

MT7

Cần tích cực chủ động trong học tập

31

MT8

Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục

32

MT9

Cần tích cực tự học

3. Đánh giá nhận xét môn Mỹ Thuật

+ Sắp xếp được bố cục chặt chẽ, hài hoà, cân đối trong tranh.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, sắm vai được các nhân vật trong tranh.

+ Tạo được nhiều sản phẩm trang trí đẹp, phong phú, sáng tạo.

+ Biết phối hợp màu sắc tươi vui, hình vẽ cân đối, vẽ màu phù hợp.

+ Biết cách và tạo được hình 3D mang tính đặc trưng đúng theo yêu cầu.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, có sáng tạo trong vẽ biểu cảm.

+ Xây dựng được câu chuyện từ nội dung tranh, bài vẽ có tính sáng tạo cao.

+ Vẽ được đặc điểm, hình dáng của vật mẫu, hình vẽ cân đối, chọn màu phù hợp.

+ Áp dụng được các qui tắc trong trang trí, trí tượng tượng phong phú.

+ Biết trưng bày sản phẩm một cách thu hút, đánh giá được sản phẩm.

+ Biết cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm, biết lựa chọn hình ảnh phù hợp từ ngân hàng hình ảnh.

+ Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp, hình vẽ gần với mẫu.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
10 41.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo