Chương trình giảm tải môn Lịch sử 2021-2022

Nội dung tinh giản môn Lịch sử THCS, THPT năm học 2021-2022 mới được Bộ giáo dục ban hành tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Lịch sử từ lớp 6 đến lớp 12, mời các bạn cùng theo dõi.

Chương trình giảm tải môn Lịch sử THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Lịch sử THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Lịch sử THCS 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Lịch sử THCS 2021-2022Để xem chi tiết nội dung hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông môn Sử theo Công văn 4040 của Bộ giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN LỊCH SỬ

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

  1. Lớp6

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Tích hợp 3 bài thành chủ đề: Xã hội nguyên thủy

Tích hợp mục 1,2,3 của bài 3 với mục 1,2,3 của bài 8 theo từng cặp, ở từng mục những nội dung nào trùng giữa Việt Nam và thế giới cần tinh giản, nội dung nào riêng của Việt Nam sẽ bổ sung thêm. Có thể cấu trúc thành những mục sau:

1. Con người đã xuất hiện như thế nào?

2. Người tinh khôn sống như thế nào?

3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?

4. Đời sống người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam

2

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Mục 2. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào?

Mục 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại

Mục 2 với mục 3 tích hợp thành 01 mục: 2. Xã hội

cổ đại phương Đông (Nhấn mạnh vào đặc điểm giai cấp xã hội và hình thức nhà nước)

3

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

- Mục 2. Xã hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma gồm những giai cấp và tầng lớp nào?

- Mục 3. Chế độ chiếm hữu nô lệ

Tích hợp 2 và mục 3 với nhau thành 01 mục: 2. Xã

hội cổ đại Hi Lạp Rô Ma (Nhấn mạnh đặc điểm giai cấp xã hội và hình thức nhà nước)

4

Bài10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

- Mục 1. Công cụ sản xuất đựơc cải tiến như thế nào ?

- Mục 2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?

Gộp 2 mục với nhau với tên mục là: 1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào ? ( chỉ tập trung vào sự tiến bộ trong việc cải tiến công cụ sản xuất: từ

công cụ đá cũ đến đá mới, từ công cụ đá mới đến kim loại và ý nghĩa của những bước tiến đó)

 

5

Bài 12. Nước Văn Lang

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Tích hợp 2 bài thành chủ đề : Nước Văn Lang

Chủ đề : Nước Văn Lang có bố cục như sau:

- Mục I. Nhà nước Văn Lang thành lập

1. Sự thành lập nhà nước Văn Lang

2. Tổ chức nhà nước Văn Lang

- Mục II. Đời sống của cư dân Văn Lang

6

Bài 14 và Bài 15. Nước Âu Lạc

Tích hợp 2 bài thành chủ đề: Nước Âu Lạc

Bài 14. Mục 3. Đất nước Âu Lạc có gì thay đổi?

- Chủ đề Nước Âu Lạc có bố cục như sau:

1. Nhà nước Âu Lạc

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân Âu Lạc

- Không dạy

7

Từ Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) đến Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Từ bài 17 đến bài 23 tích hợp thành chủ đề: Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập

Chủ đề: “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập” có bố cục các nội dung sau:

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu. Tập trung vào các nội dung:

- Chính trị: trực tiếp cai trị, chia châu, quận huyện

-Kinh tế: chiếm ruộng đất, tô thuế nặng nề

- Xã hội và Văn hóa: đồng hóa dân tộc Việt, bắt nhân dân ta theo phong tục và luật pháp của người Hán. Thực hiện đồng hóa về văn hóa.

- Những thay đổi của nước ta dưới thời thuộc Đường).

2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX. (Tập trung vào các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng - năm 40; Khởi nghĩa Lý Bí, Nước Vạn Xuân, Mai Thúc Loan. Tổ chức dạy học với việc hướng dẫn học sinh lập bảng thống

kê: tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa)

 

8

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Cả 2 bài tích hợp thành chủ đề

Tích hợp, cấu trúc lại 2 bài thành chủ đề: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X với hai nội dung sau:

1. Họ Khúc, họ Dương dựng quyền tự chủ

2. Ngô Quyền và Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  1. Lớp7

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Tập trung vào sự thành lập các vương quốc mới của người Giéc man trên đất của đế quốc Rô Ma đã tan rã và sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu

2

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến

Mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

Khuyến khích học sinh tự đọc thêm phần bảng niên biểu

3

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

Mục 1. Những trang sử đầu tiên Mục 2. Ấn Độ thời phong kiến

- Không dạy

- Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu

4

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Mục 1. Sự hình thành các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Mục 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến

Đông Nam Á

- Tập trung vào sự ra đời những quốc gia cổ đại 10 thế kỉ đầu sau Công nguyên

- Hướng dẫn học sinh lập bảng niên biểu

5

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập

Mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Mục 2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô

- Gộp 2 mục thành Mục 1. Nước ta dưới thời Ngô

- Học sinh tự tham khảo danh sách 12 sứ quân

6

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII đến Bà

15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trầ

Cả 3 bài tích hợp thành chủ đề

- Tích hợp thành chủ đề: Đại Việt dưới thời nhà Trần. Có thể bố cục lại như sau:

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâ lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Mục I. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

Mục II. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần.

(Đưa mục I Bài 14 vào đầu mục này thành ý nhỏ “Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông - Nguyên). Mục III. Tình hình kinh tế, văn hóa thời Trần.

- Tập trung vào âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ

7

Bài 17. Ôn tập chương II và chương III

Cả bài

Tự đọc

8

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418- 1427)

Cả bài

Sắp xếp, cấu trúc lại nội dung các mục của bài thành ba nội dung chính như sau:

1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. (Chỉ lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu, tập trung vào trận Tốt Động - Chúc Động và trận Chi Lăng- Xương Giang)

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

9

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)

Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

Khuyến khích học sinh tự đọc

10

Bài 21. Ôn tập chương IV

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

11

Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Mục I. Kinh tế

Mục II. 3 Văn học và nghệ thuật dân gian

- Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế để thấy được điểm mới so với giai đoạn trước

- Chỉ tập trung vào nghệ thuật dân gian

12

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn

- Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

....................................

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Lịch sử trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 16.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo