Chương trình giảm tải môn Hóa 2021-2022

Nội dung tinh giản môn Hóa học THCS, THPT năm học 2021-2022 mới được Bộ giáo dục ban hành tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học môn Hóa THPT, THCS mời các bạn cùng theo dõi.

Chương trình giảm tải môn Hóa THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Hóa THPT 2021-2022

Chương trình giảm tải môn Hóa THCS 2021-2022

Để xem chi tiết nội dung hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông môn Hóa theo Công văn 4040 của Bộ giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP THCS MÔN HÓA HỌC

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Lớp 8

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

3. Bài thực hành 1

Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

Không làm thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn học sinh một số kỹ năng và thao tác cơ bản

trong thí nghiệm thực hành

2

5. Nguyên tố hóa học

Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa

học

Khuyến khích học sinh tự đọc

3

6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

- Mục IV. Trạng thái của chất

- Hình 1.14. Sơ đồ ba trạng thái của chất

- Mục 5 (phần ghi nhớ)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 8

Khuyến khích học sinh tự làm

4

7. Bài thực hành 2

Cả bài

Không dạy

5

12. Sự biến đổi chất

Mục II.b

Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản

phẩm

6

22. Tính theo phương trình hóa học

Bài tập 4*, 5*

Không yêu cầu học sinh làm

7

24. Tính chất của oxi

25. Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp. Ứng dụng của oxi

26. Oxit

27. Điều chế oxi-Phản ứng phân hủy

30. Bài thực hành 4

Mục II.1.b. Với photpho (bài 24)

Khuyến khích học sinh tự đọc phần thí nghiệm với photpho

Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp (Bài 27)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 2 (Bài 27)

Không yêu cầu học sinh làm

Thí nghiệm 1, 2 (bài 30)

Tích hợp khi dạy chủ đề oxi

Cả 5 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Oxi Gợi ý một số nội dung dạy học:

+ Tính chất vật lí

+ Tính chất hóa học đồng thời rút ra các khái niệm: sự oxi hóa, khái niệm oxit, oxit axit, oxit bazơ, tên gọi một số oxit thông dụng, phản ứng hóa hợp

+ Điều chế và ứng dụng (nêu nguyên tắc điều chế từ hợp chất giàu oxi, chỉ thực hiện 1 trong 2 thí nghiệm): rút ra khái niệm phản ứng phân hủy

8

28. Không khí. Sự cháy

Mục II.1. Sự cháy

Mục II. 2. Sự oxi hóa chậm

Tự học có hướng dẫn

9

32. Phản ứng oxi hóa – khử

Cả bài

Không dạy

 

10

31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

33. Điều chế hiđro - Phản ứng thế

34. Bài luyện tập 6

Mục I.1.c. (Bài 33)

Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng

Mục I.2. Trong công nghiệp (Bài 33)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài tập 5* (Bài 34)

Không yêu cầu học sinh làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Hiđro

11

40. Dung dịch

41. Độ tan của một chất trong nước 42 Nồng độ dung dịch

43. Pha chế dung dịch

Mục II. Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước

(Bài 43)

Không dạy

Bài tập 5* (Bài 43)

Bài tập 6 (Bài 44)

Không yêu cầu học sinh làm

Cả 4 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Dung dịch

12

45. Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

- Mục I.3. Thực hành 3

- Mục I. 4. Thực hành 4

Không làm

  1. Lớp9

TT

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

2. Một số oxit quan trọng

Bài 2:

- Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào

- Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào

Tự học có hướng dẫn

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Oxit

 

2

3. Tính chất hoá học của axit

4. Một số axit quan trọng

Bài 4:

- Mục A. Axit clohiđric;

- Mục B. II.1. Axit sunfuric loãng có tính chất hóa học của axit

Tự học có hướng dẫn

Bài tập 4* (Bài 4)

Không yêu cầu học sinh làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Axit

3

5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Các nội dung luyện tập phần oxit

Tích hợp khi dạy chủ đề oxit

Các nội dung luyện tập phần axit

Tích hợp khi dạy chủ đề axit

4

7. Tính chất hoá học của bazơ

8. Một số bazơ quan trọng

Bài 8:

- Mục A. II. Tính chất hóa học của NaOH

- Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của

Ca(OH)2

Tự học có hướng dẫn

Mục B. II. Phần hình vẽ thang pH (Bài 8)

Không dạy

Bài tập 2 (Bài 8)

Không yêu cầu học sinh làm

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Bazơ

5

9. Tính chất hóa học của muối

10. Một số muối quan trọng

Bài tập 6* (Bài 9)

Không yêu cầu học sinh làm

Mục II. Muối kali nitrat (Bài 10)

Không dạy

Cả 2 bài

Tích hợp thành một chủ đề: Muối

6

11. Phân bón hóa học

Mục I. Những nhu cầu của cây trồng

Không dạy

7

15. Tính chất vật lí của kim loại

16. Tính chất hoá học của kim loại

17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của kim loại (Bài 15)

Không dạy

Bài tập 7* (Bài 16)

Không yêu cầu học sinh làm

Cả 3 bài

Tích hợp thành một bài: Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hoá học của kim loại

8

18. Nhôm

Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm

oxit nóng chảy

Không dạy

.............................................

Mời các bạn xem nội dung đầy đủ chương trình tinh giản Hóa học trong file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 14.426
0 Bình luận
Sắp xếp theo