Nội dung giảm tải môn Văn THCS, THPT 2021-2022

Bộ giáo dục vừa ban hành hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2021-2022. Đây là nội dung quan trọng tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022.

Hướng dẫn tinh giản chương trình Ngữ Văn 2021-2022

Theo đó trong năm học 2021-2022 các cơ sở giáo dục sẽ thực hiện giảng dạy các nội dung ban hành trong Phụ lục I và II của Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH. Sau đây là chi tiết nội dung giảm tải môn Ngữ văn được ban hành theo Công văn 4040, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Nội dung giảm tải môn Văn THCS năm học 2021-2022

Nội dung giảm tải môn Văn THCS năm học 2021-2022

Tải nội dung giảm tải môn Văn THCS 2021-2022 ở file tải về.

2. Nội dung giảm tải môn Văn THPT năm học 2021-2022

Nội dung giảm tải môn Văn THPT năm học 2021-2022

Các bạn sử dụng nút tải về để xem chi tiết nội dung giảm tải môn Văn 2021-2022.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Lớp 6

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Con Rồng cháu Tiên

Cả bài

Không dạy

Cây bút thần

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông lão đánh cá và con cá vàng

(Truyện cổ tích của A. Pu-skin)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con hổ có nghĩa (Vũ Trinh)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mẹ hiền dạy con (Theo Cổ học tinh

hoa, quyển nhất)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mưa của Trần Đăng Khoa

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lòng yêu nước của I. Ê-ren-bua

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lao xao của Duy Khán

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

(Theo Thúy Lan)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Động Phong Nha (Trần Hoàng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Chữa lỗi dùng từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Chữa lỗi dùng từ

- Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I, II

(bài Chữa lỗi dùng từ); phần I (bài Chữa lỗi dùng từ - tiếp theo).

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Danh từ

I. Đặc điểm của danh từ

II. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

Khuyến khích học sinh tự đọc

Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và

danh từ riêng

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Danh từ

- Danh từ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần III

(bài Danh từ), phần II (bài Danh từ - tiếp theo).

Chỉ từ

Đưa lên trước bài Cụm

danh từ

Đưa lên dạy trước bài Danh từ

Phó từ

Đưa lên trước bài Động

từ Cụm động từ

Đưa lên dạy trước bài Động từ Cụm động từ

Ẩn dụ

II. Các kiểu ẩn dụ

Tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Hoán dụ

II. Các kiểu hoán dụ

Tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

Các thành phần chính của câu

Cả bài

Không dạy

Câu trần thuật đơn

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Câu trần thuật đơn có từ

II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Câu trần thuật đơn không có từ

II. Câu miêu tả và câu tồn tại

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

- Câu trần thuật đơn

- Câu trần thuật đơn có từ

- Câu trần thuật đơn không có từ

Cả 03 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

 

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp

theo)

III. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

- Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Tập làm thơ bốn chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ

năm chữ

I. Chuẩn bị ở nhà

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Tập làm thơ bốn chữ

- Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II của mỗi bài.

Viết đơn

I. Khi nào cần viết đơn?

II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

I. Các lỗi thường mắc

khi viết đơn

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Viết đơn

- Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần III

(bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

4

Chủ đề tích hợp

- Thánh Gióng

- Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Tìm hiểu chung về văn tự sự

- Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

  1. Lớp7

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Những câu hát về tình cảm gia đình

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4)

Những câu hát về tình yêu quê hương,

đất nước, con người

Bài ca dao 2, 3

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4)

Những câu hát than thân

Bài ca dao 1

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những câu hát châm biếm

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Những câu hát than thân

- Những câu hát châm biếm

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung dạy các bài ca dao 2, 3 (bài Những câu hát than thân), bài ca dao 1, 2 (bài Những câu hát

châm biếm).

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường

trông ra (Thiên Trường vãn vọng) của Trần Nhân Tông

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)

của Nguyễn Trãi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc), nguyên văn chữ Hán của Đặng Trần Côn, bản diễn Nôm của Đoàn Thị

Điểm (?)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

bố) của Lí Bạch

Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều (Phong

Kiều dạ bạc) của Trương Kế

Cả bài

Không dạy

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao

ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Các câu tục ngữ 4, 6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 2, 3, 5, 8)

Tục ngữ về con người và xã hội

Các câu tục ngữ 2, 4,

6, 7

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy các câu tục ngữ 1, 3, 5, 8, 9)

Sự giàu đẹp của tiếng Việt của Đặng

Thai Mai

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan

Bội Châu của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Quan Âm Thị Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ Hán Việt

I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

Khuyến khích học sinh tự đọc

Từ Hán Việt (tiếp theo)

II. Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Từ Hán Việt

- Từ Hán Việt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, III (bài Từ Hán Việt); phần I (bài Từ Hán Việt - tiếp theo).

3

Tập làm văn

Cách làm bài văn biểu cảm về tác

phẩm văn học

Cả bài

Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy

Bố cục và phương pháp lập luận trong

bài văn nghị luận

Cả bài

Tự học có hướng dẫn (01 tiết)

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

- Cách làm bài văn lập luận chứng

minh

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

- Cách làm bài văn lập luận giải thích

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần I của mỗi bài.

- Văn bản đề nghị

- Văn bản báo cáo

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II

và phần III của mỗi bài.

4

Chủ đề tích hợp

- Cổng trường mở ra (Theo Lý Lan)

- Mẹ tôi của Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

- Cuộc chia tay của những con búp

của Khánh Hoài

- Liên kết trong văn bản

- Bố cục trong văn bản

- Mạch lạc trong văn bản

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Đức tính giản dị của Bác Hồ của Phạm Văn Đồng

- Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

- Luyện tập lập luận chứng minh

- Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

  1. Lớp8

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan

Bội Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Hai chữ nước nhà (trích) của Trần

Tuấn Khải

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ông đồ của Vũ Đình Liên

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp) của Nguyễn Ái Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích

Trưởng giả học làm sang) của Mô-li-e

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn luyện về dấu câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

- Hội thoại

- Hội thoại (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài, tập trung vào phần II của mỗi bài.

3

Tập làm văn

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Ôn tập về luận điểm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

4

Chủ đề tích hợp

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

- Bố cục của văn bản

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Nhớ rừng của Thế Lữ

- Ông đồ của Vũ Đình Liên

- Câu nghi vấn

- Câu nghi vấn (tiếp theo)

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

  1. Lớp9

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích

Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện

Lục Vân Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

Bếp lửa của Bằng Việt

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 02 tiết

Tập làm thơ tám chữ

Cả bài

Không thực hiện

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng

mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Cố hương của Lỗ Tấn

Phần chữ in nhỏ

Không dạy

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) của

M. Go-rơ-ki

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của

Vũ Khoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của

La Phông-ten (trích) của Hi-pô-lít Ten

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con cò của Chế Lan Viên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Bến quê (trích) của Nguyễn Minh Châu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích

Rô-bin-xơn Cru-xô) của Đe-ni-ơn Đi-phô

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang

) của G. Lân-đơn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Bắc Sơn (trích hồi bốn) của Nguyễn

Huy Tưởng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) của Lưu

Quang Vũ

Cả bài

Không dạy

2

Tiếng Việt

Xưng hô trong hội thoại

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Trau dồi vốn từ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

3

Tập làm văn

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về thơ hiện đại

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Cả bài

Chuyển thành bài: Kiểm tra về truyện hiện đại

Biên bản

I. Đặc điểm của biên

bản

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết biên bản

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Biên bản

- Luyện tập viết biên bản

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn

học sinh học phần II, III bài Biên bản; phần II bài Luyện tập viết biên bản.

Hợp đồng

I. Đặc điểm của hợp

đồng

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập lí thuyết

Khuyến khích học sinh tự đọc

- Hợp đồng

- Luyện tập viết hợp đồng

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn

học sinh học phần II, III bài Hợp đồng; phần II bài Luyện tập viết hợp đồng.

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

4

Chủ đề

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

tích hợp

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

- Miêu tả trong văn bản tự sự

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

- Bàn về đọc sách (trích) của Chu

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Quang Tiềm

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng

đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự

việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng,

đạo lí

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề

tư tưởng, đạo lí

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lớp10

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

(Kèm theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Ra-ma buộc tội (trích Ra-ma-ya-na - sử thi Ấn Độ)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Bài ca dao 2, 3, 5

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 4, 6)

Ca dao hài hước

Bài ca dao 3, 4

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca

dao 1, 2)

Đọc thêm:

- Vận nước (Quốc tộ) của Thiền sư Pháp Thuận

- Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) của Thiền sư Mãn Giác

- Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn

Trung Ngạn

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thơ hai-cư của Ba-sô

Bài 4, 5, 7, 8

Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài 1, 2,

3, 6)

Đọc thêm:

- Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)

của Thôi Hiệu

- Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

- Khe chim kêu (Điểu minh giản) của

Vương Duy

Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng

Đức Lương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Hiền tài nguyên khí của quốc gia (trích Bài đề danh tiến khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) của Thân

Nhân Trung

Cả bài

Chuyển lên dạy chính thức trong 01 tiết

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

(trích Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (trích

Đại Việt sử kí toàn thư) của Ngô Sĩ Liên

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21 - Tam quốc diễn nghĩa) của La Quán Trung

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) của

Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Thề nguyền (trích Truyện

Kiều) của Nguyễn Du

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

I. Ngôn ngữ sinh hoạt: mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của

ngôn ngữ sinh hoạt)

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp

III. Luyện tập: bài tập 3

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

theo)

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào mục 3 phần I bài Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt; phần II và bài tập 1, 2 phần III bài Phong cách ngôn ngữ

sinh hoạt - tiếp theo.

3

Làm văn

Lập dàn ý bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Cả bài

Không dạy

Các bài viết Làm văn

8 bài viết

Chọn 7 bài viết:

- Học kỳ I :

+ Bài số 1 (ở nhà): Viết bài văn biểu cảm.

+ Bài số 2 (trên lớp): Viết bài văn tự sự.

+ Bài số 3 (ở nhà): Viết bài văn nghị luận xã hội.

+ Bài số 4 (kiểm tra học kỳ I): Tổng hợp kiến thức, kĩ năng.

- Học kỳ II :

+ Bài số 5 (ở nhà): Viết bài văn thuyết minh.

+ Bài số 6 (trên lớp): Viết bài văn nghị luận văn học.

+ Bài số 7 (kiểm tra cuối năm): Tổng hợp kiến

thức, kĩ năng.

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

4

Chủ đề

tích hợp

- Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm

Săn - sử thi Tây Nguyên)

Cả 05 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Truyện An Dương Vương và Mị Châu -

Trọng Thủy

- Tấm Cám

- Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong

bài văn tự sự

- Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân

vật chính)

- Truyện Kiều (Phần một: Tác giả)

- Trao duyên (trích Truyện Kiều) của

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Nguyễn Du

- Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

của Nguyễn Du

- Thực hành các phép tu từ: phép điệp

và phép đối

  1. Lớp11

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng

kinh kí sự) của Lê Hữu Trác

Cả bài

Chọn những nội dung theo Hướng dẫn thực

hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng để dạy.

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương của

Trần Tế Xương

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân

Tiên) của Nguyễn Đình Chiểu

Cả bài

Không dạy

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Đọc thêm: Chạy giặc của Nguyễn

Đình Chiểu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương

Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) của Chu Mạnh Trinh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

của Hồ Biểu Chánh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: “Vi hành” của Nguyễn Ái

Quốc

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tinh thần thể dục của

Nguyễn Công Hoan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Lai Tân của Hồ Chí Minh

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Nhớ đồng của Tố Hữu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Chiều xuân của Anh Thơ

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Tương tư của Nguyễn Bính

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập

Người làm vườn) của R.Ta-go

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của

Phri-đrích Ăng-ghen

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

(tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ

phận trong câu

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự làm

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

3

Làm văn

Tóm tắt văn bản nghị luận

I. Mục đích, yêu cầu

của việc tóm tắt văn bản nghị luận

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Bài tập 2

Khuyến khích học sinh tự làm

- Tóm tắt văn bản nghị luận

- Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần II, phần luyện tập bài Tóm tắt văn bản nghị luận; bài tập 1 bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị

luận.

4

Chủ đề tích hợp

- Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương

- Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến

- Thương vợ của Trần Tế Xương

- Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

- Thao tác lập luận phân tích

- Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Phong cách ngôn ngữ báo chí

- Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

- Bản tin

- Luyện tập viết bản tin

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

- Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Cả 06 bài

Tích hợp thành một chủ đề

  1. Lớp12

TT

Chủ đề

Bài

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Văn học

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong

văn nghệ của dân tộc của Phạm Văn Đồng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) của

Nguyễn Đình Thi

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) của

Xtê-phan Xvai-gơ

Cả bài

Không dạy

Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng

chống AIDS, 1 – 12 - 2003 của Cô-phi An-nan

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Luật thơ (tiếp theo)

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

Đọc thêm:

- Dọn về làng của Nông Quốc Chấn

- Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

- Đò Lèn của Nguyễn Duy

Cả 03 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm:

- Bác ơi! của Tố Hữu

- Tự do (trích) của Pôn Ê-luy-a

Cả 02 bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không

thể nào quên) của Võ Nguyên Giáp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Đọc thêm: Mùa rụng trong vườn

(trích) của Ma Văn Kháng

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

Thuốc của Lỗ Tấn

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc

2

Tiếng Việt

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp

theo)

Luyện tập

Khuyến khích học sinh tự làm

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Cả 02 bài

Tích hợp thành một bài: tập trung vào phần I

bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, phần II

(tiếp theo)

bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - tiếp

theo.

Nhân vật giao tiếp

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự học, tự làm

3

Làm văn

Văn bản tổng kết

Cả bài

Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

4

Chủ đề tích hợp

- Người lái đò Sông Đà (trích) của Nguyễn Tuân

- Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường

- Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

- Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Cả 04 bài

Tích hợp thành một chủ đề

- Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

- Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Cả 03 bài

Tích hợp thành một chủ đề

Ghi chú: Căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung điều chỉnh, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục sắp xếp các chủ đề/bài học, phân bổ thời lượng sao cho phù hợp bảo đảm sự thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động học tập và kiểm tra đánh giá thường xuyên để rèn luyện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 19.224
0 Bình luận
Sắp xếp theo