Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 các môn

Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 là mẫu biên bản góp ý, nhận xét đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của tổ chuyên môn. Mẫu biên bản sẽ ghi lại đầy đủ tiến trình của cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 để thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý và bỏ phiếu để chọn sách phù hợp nhất với các tiêu chí của nhà trường cũng như của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 các môn, mời các bạn cùng tham khảo.

Để xem biên bản lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 theo từng môn học, mời các bạn nhấn vào đường link tương ứng bên dưới.

1. Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

2. Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm

3. Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất

4. Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 3.073
0 Bình luận
Sắp xếp theo