Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học 4 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn môn Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tin học 4 Chân trời sáng tạo. Đáp án tập huấn sách Chân trời sáng tạo môn Tin học lớp 4 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn SGK mới môn Tin lớp 4 bộ CTST có gợi ý đáp án sẽ giúp thầy cô hoàn thành tốt nhất bài tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4.

Đáp án tập huấn môn Tin học lớp 4 Chân trời sáng tạo

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 4 môn Tin học, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin lớp 4 Chân trời sáng tạo

Câu 1. SGK Tin học 4 - Chân trời sáng tạo gồm mấy chủ đề?

A) 4 chủ đề

B) 5 chủ đề

C) 6 Chủ đề 

D) 7 Chủ đề

ĐA: C

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là sai về SGK Tin học 4 – Chân trời sáng tạo?

A. Có tất cả 15 bài học.

B. Các bài học 11A và 11B là lựa chọn.

C. Chỉ dạy 14 bài học trong SGK.

D. Phải dạy tất cả các bài học và dạy theo đúng trình tự các bài học trong SGK.

ĐA: D.

Câu 3. Những phần nào dưới đây chỉ có ở một số bài trong SGK Tin học 4 - Chân trời sáng tạo?

A) Thực hành

B) Em có biết

C) Khám phá

D) Vận dụng

ĐA: A, B, C.

Câu 4. SGK Tin học 4 - Chân trời sáng tạo có những dạng bài nào?

A) Bài học lí thuyết (không có tiết thực hành)

B) Bài học có cả tiết lí thuyết và tiết thực hành

C) Bài thực hành (không có tiết lí thuyết)

D) Cả 3 dạng bài A, B và C.

ĐA: D.

Câu 5. Những phương pháp dạy học nào được chú trọng trong SGK Tin học 4- Chân trời sáng tạo?

A) HS tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

B) Học qua làm.

C) Minh họa trực quan

D) Cả ba phương án A, B và C.

ĐA: D.

Câu 6. Mục đích chính của sách giáo viên là gì?

A) Cung cấp kế hoạch bài dạy (giáo án).

B) Giải thích ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm và gợi ý cách triển khai dạy học từng bài học trong SGK.

C) Cung cấp đề kiểm tra định kì.

D) Cả ba phương án A, B và C.

ĐA: B.

Câu 7. Mục đích của việc xem tiết dạy minh họa là gì?

A) Tìm hiểu một tiết dạy chuẩn mực để thực hiện theo.

B) Phân tích, trao đổi, thảo luận về một phương án triển khai bài học trên lớp học thực tế để rút kinh nghiệm.

C) Phê phán những hạn chế có trong tiết dạy minh họa.

D) Cả ba phương án A, B và C.

ĐA: B.

Câu 8. Tài liệu nào dưới đây được biên soạn nhằm giúp giáo viên hiểu rõ SGK và hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án)?

A) SGK

B) Sách giáo viên

C) Vở bài tập

D) Cả ba phương án A, B và C.

ĐA: B.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A) Những bài có phần Thực hành thì bắt buộc phải dạy toàn bộ bài đó trên phòng thực hành tin học.

B) Có thể dạy phần Thực hành mà không cần sử dụng máy tính, phần mềm tin học.

C) Sử dụng thiết bị trình chiếu để minh họa khi dạy học các bài học về sử dụng phần mềm (như Powerpoint, Word, xem video về lịch sử, văn hoá, tìm kiếm thông tin trên Internet, …) sẽ hiệu quả hơn.

D) Đối với tất cả các bài, phần Khám phá phải dạy trên lớp và phần Thực hành phải dạy trên phòng máy tính.

ĐA: C.

Câu 10. Những phương pháp nào nên được sử dụng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh?

A) Đánh giá theo kết quả đầu ra.

B) Đánh giá theo quá trình.

C) Kết hợp cả kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành.

D) Cả ba phương án A, B và C.

ĐA: D.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 627
0 Bình luận
Sắp xếp theo