Hướng dẫn sử dụng TEMIS cho giáo viên 2023

Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn giáo viên trên TEMIS

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS là một trong những công việc quan trọng các thầy cô cần hoàn thành vào dịp cuối năm học. Phần mềm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên sẽ thực hiện trên phần mềm TEMIS để thống nhất quản lý dữ liệu trong cả nước, phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chuẩn nghề nghiệp dành cho giáo viên phổ thông, CBQL phổ thông trên TEMIS, mời các bạn cùng tham khảo.

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS

MỤC LỤC

1. Lưu đồ quá trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên hệ thống TTQL người học

2. Hướng dẫn sử dụng các mục liên quan của tài liệu theo vai trò

3. Danh mục các từ viết tắt

4. Hướng dẫn thao tác trên hệ thống

4.1. Đăng nhập vào hệ thống

4.2. Hướng dẫn tự đánh giá

4.2.1. Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống

4.2.2. Tự đánh giá

4.3. Đồng nghiệp đánh giá

4.3.1. Với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

4.3.2. Với Tổ trưởng

4.4. Hướng dẫn đánh giá đồng nghiệp

4.4.1. Hướng dẫn Tổ trưởng thực hiện đánh giá

4.4.2. Hướng dẫn Hiệu trưởng thực hiện đánh giá

4.4.3. Gửi cảnh báo

4.5. Hướng dẫn thêm tổ chuyên môn

4.5.1. Admin trường tạo tổ chuyên môn

4.5.2. Hiệu trưởng tạo tổ chuyên môn

4.6. Hướng dẫn Admin trường quản lý thông tin tài khoản

4.7. Hướng dẫn xem kết quả đánh giá, xem báo cáo

4.7.1. Xem kết quả đánh giá

4.7.2. Xem báo cáo

Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMISHướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS

Do file hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên TEMIS rất dài, mời các bạn xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 8.865
0 Bình luận
Sắp xếp theo